Mængden af vindenergi skal tredobles

I 2030 skal vindenergi udgøre 75 pct. af kommunens elforbrug, hvilket kræver nye områder til vindmøller.

Som det første land i verden får Danmark bindende grænser for lavfrekvent støj fra vindmøller. Arkivfoto: Lars Pauli

Som det første land i verden får Danmark bindende grænser for lavfrekvent støj fra vindmøller. Arkivfoto: Lars Pauli

125-150 meter høje vindmøller søger placering med masser af vind og langt til de nærmeste naboer. I fremtiden skal der nemlig produceres endnu mere vindenergi i kommunen end tilfældet er i dag, hvor el produceret fra vindmøller udgør 24 procent af det samlede elforbrug. I 2030 forventes andelen at være 75 procent. - Det kan lade sig gøre, men det kræver, at der bliver udlagt nogle nye områder, siger Peter Serup, der er landinspektør ved kommunens teknik- og miljøforvaltningen. Målet kræver, at nuværende vindmølleområder skal opgraderes, ligesom der skal udlægges nye. Aalborg Kommune oplever stor interesse for at opstille nye vindmøller. - Interessen er stor må man nok sige. Jeg tror, at vi har 13-14 konkrete henvendelser eller tilkendegivelser på, at man gerne vil noget. Det er primært professionelle udviklere, der henvender sig til kommunen, men der er også enkelte private i mellem. Selvom andelen af vindenergi skal tredobles, gælder det ikke antallet af vindmøller, da vindmøllerne i dag er blevet større og ikke mindst producerer fire gange så meget strøm som de gamle møller. I dag snurrer 172 vindmøller i kommunen, men man forventer at opstille op mod 70 vindmøller i nye områder. Tager hensyn I jagten på placeringer til nye vindmøller forsøger man at tage hensyn til beboelse og landskab. - Helt grundlæggende er der afstandskrav til naboer, hvor der som tommelfingerregel skal være mindst fire gange vindmøllens højde. Det er primært støj, der er problematikken, og når man er ude på den afstand, så skulle støjproblematikken gerne være afklaret. På de konkrete projekter vil der blive foretaget støjundersøgelser. - Ellers er der meget fokus på placering i landskabet. Sådan nogle store møller passer bedst ind i et større skala landskab, siger Peter Serup. Det er hovedsaligt områderne med tilknytning til fjorden, der har de bedste vindforhold, hvilket man kan se af et kort over vindressourcerne, som staten har lavet. Baggrunden for udvidelsen af vindmøllekapaciteten er henholdsvis kommunens målsætning om at være uafhængig af fossile brændstoffer som kul, olie og gas i 2050. Desuden har man også på nationalt plan en vision om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler som kul, ligesom vedvarende energi skal udgøre mindst 30 procent af det samlede forbrug i 2025. Hos Danmarks Naturfredningsforenings Aalborg afdeling mener man primært placeringen af vindmøller er en borgersag. - De skal placeres nogle steder, hvor de ikke generer naturinteresser og de steder, som borgerne bruger rekreativt, siger lokalformand Søren Chr. Jensen. Torsdag skal teknik- og miljøudvalget godkende en debatfolder om vindmølleplanlægningen, der skal ud i fordebat fra 18. maj til 22. juni. Før vindmøllevingerne begynder at snurre kommer der til at gå halvanden til to år med planlægning, undersøgelser, offentlighed og politisk behandling.