Mærkelig dobbeltmoral

En 15-årig grønlandsk ung mand er knap blevet varetægtsfængslet i et grundlovsforhør efter at have tilstået voldtægt og drab på den 85-årige Gerda Møller, Aalborg, før forsvarer og socialpædagoger er på banen med beklagelser over, at han p.g.a. pladsmangel i et surrogatfængsel (lukket institution) anbringes i arresten.

Her vil ¿drengen¿ få sit liv ødelagt og komme ud som en hærdet forbryder. Nej, han skal anbringes, hvor han er i behandling af professionelle socialpædagoger, lyder det. Nu kan man læse (22.9.), hvordan han pludselig stak af fra de andre, han var med på udflugt til karnevalet fra institutionen Illu Paasivik i Dybvad, uden at nogen undrede sig særligt meget over det. Det gjorde man heller ikke, da den 15-årige senere dukkede op på institutionen, efter eget udsagn med blod på tøj og sko, for som lederen Tommy Hansen siger, ¿vores børn og unge er ganske almindelige børn og unge, som er blevet omsorgssvigtet¿. Og fortsætter: ¿Vi har ikke i vores vildeste fantasi troet, at han kunne have gjort sådant noget. Det er han ikke typen på¿. Nu kan man altså ikke sige at det er en bestemt type mennesker, der begår drab. Jeg kan forestille mig, at den unge mand i flere år har været i behandling af socialpædagoger, både i Grønland og Danmark, uden at det ser ud til at have haft den helt store positive virkning, og jeg kan også godt se, at der bl.a. ikke er mulighed for at komme til karneval, når man sidder i arresten, men man får rigtig god tid til at gennemtænke sine handlinger. Vi har en mærkelig dobbeltmoralsk holdning til kriminalitet her i landet. Når der er begået en alvorlig forbrydelse, rettes hele opmærksomheden mod ofret, ja, der råbes til tider på hævn. Men når forbryderen er pågrebet, rettes hele opmærksomheden pludselig mod denne ¿stakkel¿ og ofrene og deres familie glemmes fuldstændig. Det ville være godt med en mere konsekvent holdning, man må nu engang stå til regnskab for sine handlinger ¿ også de kriminelle. Efter knap 40 år i systemet taler jeg af erfaring, hvad kriminalitet angår. Mange af de såkaldte ¿gamle, hærdede forbrydere¿ har ofte udtalt, at var de bare blevet straffet, da de som 15-16-årige startede deres kriminelle løbebane og var kommet en tur i arresten, så var de måske ikke havnet i deres nuværende situation. Forøvrigt burde forsvareren også vide, at en ung varetægtsfængslet mellem 15 og 18 år, jf. Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære ikke må have fællesskab med de gamle kriminelle i arresten. I et surrogatfængsel er alle de anbragte unge kriminelle, og jeg tror nok, at de også er gode til at ¿lære¿ hinanden op i kriminalitetens unoder.