Skattepolitik

Mærkeligt mantra

SR's skatteudspil handler mere om at fremtidssikre de offentlige skatteindtægter end om at forhindre nye skattestigninge

r. SR's skattepolitik lægger op til at cementere væksten i den offentlige sektor, og det vil svække danske virksomheder i forhold til udenlandske konkurrenter. Et SR-skattestop vil betyde en skattestigning, der rent faktisk går ud over den daværende SR-regerings egen 2010-plan, hvor man ikke blot regnede med at fastfryse skatterne, men ligefrem regnede med at sænke skattetrykket frem mod 2010. Det er et mærkværdigt mantra, at den offentlige sektors størrelse skal bevares uden at skele til mulighederne for at mindske de offentlige udgifter gennem større effektivitet, offentligt-privat samarbejde og bedre udnyttelse af ressourcerne. På den ene side vil SR indføre en automatisk skattestigning ved at inflationssikre skatteindtægterne. Samtidig vil de hæve skatterne for erhvervslivet. På den anden side er de foreslåede personskattelettelser ikke tilstrækkelige men blot et udtryk for at flytte skatteopkrævningen fra en skattekilde til en anden. SR peger på de rigtige forslag til skattelettelser, men det er finansieringen, der er problemet. Erhvervslivet står igen for skud, men forventningen til det provenu, som man kan få ind ved at fjerne særordninger og stoppe skattehuller, forekommer meget optimistisk.