Mærkning af gule biler skal stoppe momssnyd

Regeringens indgreb mod sort arbejde betyder konkrete sanktioner over for brug af firmabiler i fritiden.

Skatteminister Kristian Jensen (V) vil skille fårene fra bukkene ved, at de firmabiler, hvor momsen er betalt, får en mærkat, så det er tydeligt, at den må bruges i fritiden. Men mange gul-plade-biler i håndværksbranchen er firmabiler, hvor momsen ikke er betalt. Indgrebet kan betyde, at svende, der kører i firmabiler uden mærkning, bliver nemmere at spotte for politiet. Politiet vil videregive oplysningerne til Told og Skat, der så kan sammenholde oplysningen med virksomhedens regnskabspapirer, og på den måde vil ministeren sætte ind over for misbruget. Men det bliver ejeren af firmabilen, der får straffen. Allerede i dag betyder det, at man skal betale moms og registreringsafgiften, og skatteministeriet arbejder samtidig med et forslag om højere bødestraf. - Det burde være svenden, der blev straffet, siger Torben Nielsen, VVS-firmaet Klim & Høfler"s Eftf. Han synes, det lyder som et opsynssamfund, og han vil hellere stole på sine svende. Malermester Flemming Simonsen synes, at det lyder som en hård straf. - Det kan sagtens beløbe sig til 60.-70.000 kroner for en almindelig varevogn, men jeg tror ikke, at politiet vil bruge en masse krudt på det, siger han om indsatsen. - Men jeg skal til at tænke over, hvordan jeg bruger firmabilen, erkender han.