Mage til hyklerihos radikale

Mange har ladet sig forføre af Jelveds håndtaske i valgkampen. Det bekymrer Enhedslisten. Det Radikale Venstre deponerer deres humanisme i internationale konventioner.

De er dog ikke blege for hverken at diskriminere eller skære i velfærden for de svageste. Mage til hykleri skal man lede længe efter. De radikale var under den socialdemokratiske regering hjernen bag en diskriminerende sociallovgivning. Flygtninge i Danmark skulle med introduktionsydelsen forskelsbehandles med dårligere socialevilkår. Er det, hvad de kalder en anstændig udlændingepolitik? Krigen mod Irak har ikke handlet om terrorister, masseødelæggelsesvåben eller demokrati. Den har hele tiden handlet om besættelseslandenes kommercielle og økonomiske interesser. I november 2003 gjorde Socialdemokraterne og De Radikale sig til medskyldige ved at forlænge de danske troppers tilstedeværelse. Siden er flere danske tropper sendt af sted til Irak med disse partiers opbakning. Freden skabes ikke af besættelsesstyrkerne. Enhedslisten vil trække tropperne ud nu og indsætte en FN-hær uden deltagelse af tropper fra besættelsesmagten – som også er irakernes ønske. 1. januar 2004 trådte et nyt forlig med bl.a. De Radikale i kraft. Som sande liberalister handlede forliget om at påvirke den frie vilje – ikke om at skabe arbejdspladser. De arbejdsløse unge, familier på kontanthjælp, nyuddannede og arbejdsløse akademikere – skulle alle smage pisken. Nedsatte ydelser for kontanthjælps- og dagpengemodtagere var de radikales gave til de arbejdsløse. De veluddannede og smarte kan åbenbart ikke se ud over deres egen situation. For mennesker, der hele deres liv har arbejdet i lavtlønnede og nedslidende job, kan efterlønsordningen være den eneste mulighed for at nyde tilværelsen som gammel. I et samfund med stor arbejdsløshed ser Enhedslisten ingen grund til at afskaffe efterlønnen. Tværtimod må vi fordele arbejdet, så de 800.000 uden arbejde kommer med i det gode selskab.