Arkiver

Magisk vejviser til Seeberg

BØGER "Peter Seeberg & Hald – at åbne arkivet" Denne bogs tre redaktører: Maria Davidsen, Jørgen Aabenhus og Anne-Marie Mai har givet den tre omdrejningspunkter: Peter Seeberg, Hald Hovedgaard og de arkiver, som befinder sig der, tre punkter, som altså er tæt forbundne. Det er mindre en bog om Seebergs forfatterskab, end det er en bog om hans indsats i forbindelsen med etableringen af arkivet på Hald Hovedgaard. Egentlig består arkivet, som er tilgængeligt for offentligheden, af to sektioner. Det ene er Peter Seebergs arkiv, der bl. a. består af en brevsamling på omkring 6000 breve, fordelt på 1394 afsendere og modtagere, men der er kun få breve fra Seeberg selv. Endvidere består Seebergs arkiv af originalmanuskripter til næsten alle hans bøger, samt skitser, notater og ikke tidligere offentliggjorte noveller. Den anden sektion, "Arkiv for Ny Litteratur", består af en båndsamling, en forretningskorrespondance og forlaget Arenas forfatterarkiver, der indeholder materialer på 222 navne. Her er avisudklip, breve og vurderinger af og korrekturer på manuskripter, så at man får indtryk af forskellige arbejdsmetoder fra Sarvig til Gynther Hansen og Turèll. Her findes og K. E. Hermanns dagbøger og selvbiografiske optegnelser. Ud over forskerne bidrager en række mennesker med tilknytning til Hald gennem artikler eller interviews. Jørn Erslev Andersen skriver under titlen "Tid?" om Peter Seebergs "Ved havet". Anne-Marie Mai og Jørgen Aabenhus har et interview med Henrik Have om hans forbindelse til Arkiv for Ny Litteratur. Det er blevet til en ganske ustyrlig samtale, hvor Have hele tiden vil tale om sig selv og om sig selv og om sig selv, selv om interviewerne søger at holde ham fast på emnet. Det burde have været udeladt. Så er der til gengæld en masse hold i Anne-Marie Majs og Anne Borups samtale fra 2001 med K. E. Hermann, der fortæller om det lille idealistiske forlag Arenas udgivelsespolitik og betydning for det litterære miljø i Danmark i 50'serne og 60'serne især. Det er et stykke kulturhistorie af format, og det suppleres lifligt af Jørgen Aabenhuses stringente artikel om Arenas historie. Det samme kan man sige om hans interview med Erling Greve Kristensen og Villy Toft Jensen. Det handler om Peter Seeberg, Viborg Stiftsmuseum og Hald Hovedgaard. Her er en fantastisk historie om en Søren Ryge Petersen Tv-udsendelse om Peter Seebergs have, som man faktisk ikke så under udsendelsen, fordi han ikke havde noget som helst i haven! Bogen er forsynet med breve og fotografier og massevis af andet dokumentarisk materiale, således at den er blevet en kulturel vejviser om et lille forlags store betydning for dansk litteratur. Det er besynderligt, hvilken magi der er i at opleve disse år set som et landskab i fugleperspektiv i hastig revy, at genkende det og at orientere sig i det. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Maria Davidsen, Jørgen Aabenhus og Anne-Marie Mai (Redaktion): "Peter Seeberg & Hald. At åbne arkivet" 231 sider, 250 kr. Syddansk Universitetsforlag og Gyldendal.