Magistratens spareplan

Børnepasning 5. september 2002 08:00

Ni børnehaver og tre fritidscentre står til lukning i budgetforslaget. Børnehaverne er: "Hoppevænget", Ferslev. "Ellekrogen", Gistrup. "Nr. Uttrup", Nørresundby. "Gennem Bakkerne", Vodskov. "Tranumparken", Aalborg Øst. "Firkløver", Vejgaard. "Mette", Centrum. "Børnestedet", Gug. "Nordlys", Grønlænderkvarteret. Pladsgarantien fastholdes og børnene fra de børnehaver, der lukker, flyttes til andre børnehaver i distriktet. Det betyder en merindskrivning på cirka fem procent i de resterende børnehaver. Der følger personaletimer med børnene. I alt er der omkring 140 børnehaver i kommunen inklusiv de integrerede institutioner. På DUS-området forsvinder, hvad der svarer til 15 fuldtidsstillinger i de 37 DUS-ordninger. De tre fritidscentre der står til lukning er: Griffen, Skalborg og Gl. Kongevej. I alt vil der til næste år være knap 50 færre pædagog- og medhjælperstillinger i Aalborg Kommune. Integrationstillæget tages væk i de integrerede institutioner. Det betyder, at de ekstra personaletimer som institution med børn fra 0 til 6 år har forsvinder. I gennemsnit forsvinder der en heltids pædagogstilling i hver af kommunens 23 integrerede institutioner. Disse stillinger erstattes med i gennemsnit 16 en halv pædagogmedhjælperstilling. Forældrebetalingen skal i følge det budgetforslag, som Magistraten har lagt frem, stige fra 30 til 33 procent, af det en plads i enten vuggestue, dagpleje, børnehave eller DUS-ordning koster. Det vil sige, at priserne stiger med knap 12 procent. En dagplejeplads vil stige fra 2250 kr./md. til 2575 kr./md. En vuggestueplads stiger fra 3050 til 3445 kr./md. En børnehaveplads stiger fra 1635 til 1830 kr./md. DUS-ordninger stiger fra 1120 til 1253 kr./md. Priserne er alle for heldagspladser. Juli er betalingsfri måned for alle pasningsordninger. Hvis budgetforslaget vedtages stiger taksterne pr. 1. januar 2003.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...