Børnepasning

Magistratens spareplan

Ni børnehaver og tre fritidscentre står til lukning i budgetforslaget. Børnehaverne er: "Hoppevænget", Ferslev. "Ellekrogen", Gistrup. "Nr. Uttrup", Nørresundby. "Gennem Bakkerne", Vodskov. "Tranumparken", Aalborg Øst. "Firkløver", Vejgaard. "Mette", Centrum. "Børnestedet", Gug. "Nordlys", Grønlænderkvarteret. Pladsgarantien fastholdes og børnene fra de børnehaver, der lukker, flyttes til andre børnehaver i distriktet. Det betyder en merindskrivning på cirka fem procent i de resterende børnehaver. Der følger personaletimer med børnene. I alt er der omkring 140 børnehaver i kommunen inklusiv de integrerede institutioner. På DUS-området forsvinder, hvad der svarer til 15 fuldtidsstillinger i de 37 DUS-ordninger. De tre fritidscentre der står til lukning er: Griffen, Skalborg og Gl. Kongevej. I alt vil der til næste år være knap 50 færre pædagog- og medhjælperstillinger i Aalborg Kommune. Integrationstillæget tages væk i de integrerede institutioner. Det betyder, at de ekstra personaletimer som institution med børn fra 0 til 6 år har forsvinder. I gennemsnit forsvinder der en heltids pædagogstilling i hver af kommunens 23 integrerede institutioner. Disse stillinger erstattes med i gennemsnit 16 en halv pædagogmedhjælperstilling. Forældrebetalingen skal i følge det budgetforslag, som Magistraten har lagt frem, stige fra 30 til 33 procent, af det en plads i enten vuggestue, dagpleje, børnehave eller DUS-ordning koster. Det vil sige, at priserne stiger med knap 12 procent. En dagplejeplads vil stige fra 2250 kr./md. til 2575 kr./md. En vuggestueplads stiger fra 3050 til 3445 kr./md. En børnehaveplads stiger fra 1635 til 1830 kr./md. DUS-ordninger stiger fra 1120 til 1253 kr./md. Priserne er alle for heldagspladser. Juli er betalingsfri måned for alle pasningsordninger. Hvis budgetforslaget vedtages stiger taksterne pr. 1. januar 2003.