EMNER

Magtbrynde og dobbeltstandard

Det er beskæmmende at opleve et Venstre, som optræder stadig mere magtfuldkommen i Folketinget.

Vi har normalt altid haft en mulighed for som folkevalgte at besøge og føre dialog med statslige institutioner og myndigheder. Det må man ikke længere. Senest har Lars Løkke som indenrigs- og sundhedsminister forbudt en af mine kolleger at besøge sin lokale statsforvaltning for region Syddanmark (de gamle statsamter). Min kollega Karen Klint havde aftalt et besøg med direktøren for Statsforvaltningen i Esbjerg. Det fik ministeren til at gribe ind fra sit ministerkontor på Slotsholmen og udstede et forbud imod besøget. De statslige ledere og medarbejdere måtte ikke tale med et folketingsmedlem, der er valgt i området. Ministeren vil sortere og godkende alle de oplysninger, som vi får adgang til. Senest har vi så i Nordjylland oplevet farcen med Venstres regionsrådsmedlem Marian Geller. Først arbejdede hun aktivt for at nedlægge Farsø Sygehus. Pludselig vender hun på en tallerken og optræder i stedet som indpisker på et personalemøde - imod en nedlæggelse af Farsø Sygehus. På mig virker det som om, Marian Geller løber efter alt, der kan skabe opmærksomhed om hendes egen person. Jeg synes naturligvis, at folkevalgte i et demokrati skal kunne besøge institutioner og høre medarbejdernes synspunkter. Jeg kan bare konstatere, at også her er der en dobbeltstandard hos Venstre. Når først Venstre får magten, bruger man alle midler for at forhindre andre i at få viden og indflydelse. Demokratiet er ved at lide skade med den magtbrynde, som Venstre udøver som regering. Heldigvis har den samme sygdom endnu ikke ramt de konservative ministre med tilnærmelsesvis samme styrke.