EMNER

Magten tilbage over eget liv

Nyere indvandrere har størst motivation til at lære sprog

HJØRRING: - Mange af kursusdeltagerne har stadig en tro på, at "vi kan" og "vi vil". Fælles for dem er, at de ikke har været her længe nok til at have mistet illusionerne, siger Alette Nørgaard, der lige nu fungerer som jobkonsulent og tovholder på projektet "Vejen til integration." Integrationsprojektet er et samarbejde mellem Formidlingsenhed Nord, også kaldet FEN, og Sprogcenter Vendsyssel, og forløbet strækker sig over et år. En af tankerne med projektet er at holde liv i gejsten hos de relativt "nye" indvandrere ved at fastholde kravet om, at man skal kunne dansk. Samtidig understreges det, at der stilles krav til nye borgere. Der er 14 deltagere på holdet, som har været i landet mellem to et halvt og syv år. - Hvis vores kursusdeltagere skal have en chance i den virkelige verden, så skal de bare kende det danske samfund og sprog, siger Alette Nørgaard og tilføjer: - Det skal ikke opfattes sådan, at vi bakker op om den generelle, danske integrationspolitik, understreger hun. Alette Nørgaard forklarer, at mange af kursusdeltagerne har klaret sig i nogle år uden at have behov for at kunne sproget. De har typisk haft et arbejde, som ikke fordrede, at de kunne. Men i takt med den generelt stigende arbejdsløshed og det stigende krav til indvandrere omkring mere integration er de med ét tvunget til at forstå det samfund, som de nu er en del af. "Vejen til integration" indeholder både undervisning i dansk og samfundskundskab, afvekslende med sprogpraktik på arbejdspladser. - Kursusdeltagerne spørger meget: "Hvorfor gør I sådan?", og de er meget opmærksomme på de værdier og forventninger, som danskerne har til dem. Med kurset håber vi at kunne give deltagerne magten tilbage over deres eget liv, siger Alette Nørgaard.