Magtesløs overfor privat roderi

Politikere truer nu husejer med politianmeldelse

MYLUND:Ejeren af Tårsvej 16 i Mylund får nu et påbud om at rydde op på matriklen. Sker det ikke, følges påbuddet op med en politianmeldelse. Det har politikerne i teknisk udvalg vedtaget. Ejendommen har ikke været beboet siden 2003, og ejeren er bosiddende i Horsens. Og teknisk forvaltning har brugt en del tid og ressourcer på, at få ejeren til at rydde op på stedet. I forbindelse med tilsyn på naboejendommen i februar 2004 oplyste ejeren af ejendommen til teknisk forvaltning, at murværket på ejendommen Tårsvej 16 var ude af lod og efter hans mening ustabilt. I marts 2004 sendte forvaltningen et påbud til ejeren om at etablere afspærring, fordi forvaltningen vurderede, at der var nedstyrtningsfare. Da ejeren ikke efterkom påbudet, etablerede Brønderslev kommune afspærringen på fortovet på ejersregning. Og ejeren betalte da også efterfølgende for afspærringen. I maj 2004 sendte teknisk forvaltning et nyt påbud om enten at sikring eller nedrive bygningen. En uvildig vurdering fra et rådgivende ingeniørfirma konkluderede "overhængende nedstyrtningsfare". Samtidig blev et advokatfirma inddraget i sagen, så kommunen har støtte til de juridiske problemstillinger. I juli 2004 foretog ejeren herefter nedrivning - men undlod oprydning. Forvaltningen anmodede umiddelbart herefter ejeren om at foretage oprydning. I august 2004 modtog teknisk forvaltning klage fra flere beboere i området over usømmelige forhold. I september 2004 fjernede ejeren nogle bjælker og søjler, men foretog ikke oprydning. Og 15. september 2004 modtog forvaltningen en ny klage fra beboere i området. Ejeren oplyste, at oprydning vil blive foretaget senest i løbet af november måned, og forvaltningen accepterede den tidsfrist. I december 2004 konstaterede forvaltningen på ny, at ejeren ikke havde foretaget oprydning. Samtidig modtog forvaltningen ny henvendelse fra beboere i området med forespørgsel om status for sagen. Og 14. december 2004 anmodede forvaltningen på ny ejeren om oprydning med frist på to uger. Status for sagen er, at der ikke er foretaget oprydning. Med udgangspunkt i omfanget af oplag af byggematerialer, bygningernes tilstand, samt ejendommens beliggenhed vurderer Teknisk Forvaltning, at byggelovens paragraf 14 klart er overtrådt.