Skolelukninger

Magthaverne blev væk fra skoledebat

Stor skuffelse over, at ikke et eneste socialdemokratisk byrådsmedlem var med på Ørnevejens Skole

Selvom Ørnevejens Skole er fra 1915 og af mange betragtes som nedslidt, ville forældrene gerne have haft mulighed for at påvirke socialdemokraterne med et mere nuanceret billede af deres skole. arkivfoto: henrik louis

Selvom Ørnevejens Skole er fra 1915 og af mange betragtes som nedslidt, ville forældrene gerne have haft mulighed for at påvirke socialdemokraterne med et mere nuanceret billede af deres skole. arkivfoto: henrik louis

FREDERIKSHAVN:Det var de fraværende personer, der gjorde sig mest markant bemærket, da der forleden aften var møde om den fremtidige skolestruktur på Ørnevejens Skole. Socialdemokratiske byrådspolitikere var stærkt savnede. Socialdemokraterne har tydeligt meldt ud, at det er Volstrup Skole og Ørnevejens Skole, der skal lukke. Ikke en eneste af de 15 socialdemokrater i byrådet havde fundet det muligt at deltage i det møde, som skolebestyrelsen på Ørnevejens Skole havde inviteret til. Emnet var ellers højaktuelt og må betegnes som politisk sprængstof: Hvorfor er det lige netop Ørnevejens Skole, der skal lukke? Invitation Skolebestyrelsen havde inviteret forældre, lærere, naboer samt byrådspolitikerne. En speciel invitation til at være en del af et panel med mulighed for særlig taletid var tilgået børne- og ungdomsudvalgets medlemmer. Til stede på mødet var udvalgsmedlemmerne Paul Rode Andersen (SF), Mogens Brag (V) og Frode Thule Jensen (V). Udvalgets øvrige fire medlemmer var ikke til stede. I salen spottedes i øvrigt Jens Hedegaard Kristensen (UP) og Bruno Müller (S) fra byrådet. Formanden for skolebestyrelsen, Bodil Bolding, fortæller at alle 31 byrådsmedlemmer har fået en invitation - sendt med post. Det var før snestorm og postforsinkelser. Skuffelse - Vi synes, at det var en enestående chance for for første gang at få en direkte dialog mellem forældre og politikere. - Derfor er vi skuffede over, at socialdemokraterne ikke mødte op for at lytte til os og måske få nogen flere nuancer med i debatten, siger Bodil Bolding. Formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen var også ked af, at der ingen socialdemokrater var til stede for at klargøre partiets synspunkt. - For halvandet år siden var vi også samlet her på Ørnevejens Skole med samme dagsorden. Siden har socialdemokraterne skiftet mening, og jeg beklager, at de ikke er til stede i aften for at forsvare sig, sagde Paul Rode Andersen. Som formand for udvalget forklarede han tilhørerne om proceduren, når der skal lukkes skoler. Den formelle er den med udvalgsarbejde, byrådsbeslutning, høring, mere udvalgsarbejde og den endelig beslutning i byrådet til efteråret. Beslutning er truffet - Men reelt er beslutningen truffet i og med, at socialdemokraterne har meldt så klart ud, at de går ind for at lukke Volstrup og Ørnevejen. Partiet mangler kun en stemme i at have flertal, forklarede Paul Rode Andersen de fremmødte forældre. Da flere enkeltpersoner i byrådet har meldt ud, at de kan støtte socialdemokraternes synspunkt, er det så sikkert som det kan være i politik, at de to skoler lukker. Venstre afventer - Venstre har ikke taget endelig stilling. Vi har endnu ikke haft tid til at drøfte skolestrukturen i vores byrådsgruppe, forklarede Venstres Mogens Brag. - Vi er indbudt til dialog med socialdemokraterne, men vi venter på flere analyser. Det er dog helt klart, at vi ikke kan gå ind for at lukke 6-7 skoler som det var nævnt i det oprindelige oplæg fra forvaltningen, udtalte Mogens Brag. Læs mere side 3