Magtkampen i Forsyningen A/S trin for trin

Forløbet i kronologisk rækkefølge.

22. oktober 2009: Et flertal i bestyrelsen for moderselskabet i den kommunalt ejede forsyningskoncern beslutter at fastholde krav om garantistillelse for byggemodning i Palm City. Flertallet består af medarbejderrepræsentanter og to V-byrådsmedlemmer. 22. oktober: Et flertal (socialdemokrater) i datterselskaberne Frederikshavn Elnet og Frederikshavn Vands bestyrelser beslutter at trodse moderselskabets og igangsætter byggemodning. Uden garantistillelse. 10. november: Borgmester Erik Sørensen (S) pålægger som ejerrepræsentant skriftligt Forsyningens formand og direktion at virke for realisering af Palm City og dermed fortsætte byggemodningen. 10. november et flertal i bestyrelsen for moderselskabet Frederikshavn Forsyning (medarbejderrepræsentanter og to V-byrådsmedlemmer) beslutter at indkalde til ekstra generalforsamling i Frederikshavn Elnet og Frederikshavn Vand. Flertallet accepterer, at byggemodningen fortsætter indtil generalforsamlingerne. 26. november: Ekstra generalforsamling i datterselskaberne Frederikshavn Elnet og Frederikshavn Vand stopper byggemodning i Palm City. Flertallet består af medarbejderrepræsentanter og Venstres Lars Møller. 7. januar 2010: Den ny bestyrelse i Forsyningen A/S mødes første gang og beslutter at tilslutte Kærhaven 29 (det ene hus, der er bygget i Område 1). Det yderligere forløb vedr. byggemodning ønskes nærmere afklaret og præciseret - herunder varmeforsyningsproblematikken. Yderligere byggemodning iværksættes ikke, før denne afklaring foreligger.