Lokalpolitik

Magtmisbrug i Hjørring Kommune

POLITIK:Da man i Hirtshals Kommune overtrådt styrelsesloven, og brugte 30 mio. kr. som ikke var bevilget er der et afgørende spørgsmål, der står tilbage: Hvordan kunne det lade sig gøre? Det er jo både et spørgsmål til de politikere og embedsmænd, som var vidende om ulovlighederne. Som det er sagt så mange gange før, så gælder det nu om at se fremad, og jeg vil her vurdere, om det er muligt at begå magtmisbrug i den nye Hjørring Kommune. Jeg vil først se på politikerne. Der er både noget, der taler for og imod, at det kan lade sig gøre. Det der taler imod er, at Hjørring byråd består af flere partier, som skulle vogte over hinanden, og dermed forhindre, at repræsentanter fra et parti begik magtmisbrug. Desværre har vi jo set, at den parlamentariske situation ikke har forhindret, at repræsentanter fra et lille flertal af byrådets partier lavede en parallelorganisering med en kaffeklub, hvor der blev taget vigtige beslutninger, som hverken Hjørrings borgere eller resten af byrådsmedlemmerne havde nogen indflydelse på. Når man kunne finde ud af at lave en kaffeklub for at få gennemført sin politik uden om byrådets offentlige rum, kunne man vel også finde på at lave en klub, hvor et flertal blev enige om at dække over aktiviteter, som man ikke ønskede at få frem i offentlighedens søgelys. Dernæst vil jeg se på embedsmændene. Generelt har Danmark nogle embedsmænd med en meget høj moral, som gør alt for at overholde landets love, og for at arbejde for almenvellet. De er med til at gøre Danmark til et af de lande i verden, der har mindst korruption. Men her man må se på, hvad var det, der gjorde, at nogle embedsmænd i Hirtshals kommune, som må have været vidende om overtrædelserne af styrelsesloven, ikke sagde stop eller greb ind. Her må man se på to aspekter. Den ene er offentlige ansattes ytringsfrihed. Selv om vi alle går rundt og tror, at vi har haft ytringsfrihed siden 1849 og selv om vi tror på, at vi har en statsminister, der kæmper for ytringsfriheden, så gælder den ikke for offentlige ansatte. Man kan bare se, på Hjørring Kommunes pressepolitik, hvor en ansat endelig ikke skal udtale sig, men henvise til chefen. Det andet aspekt som hænger sammen med det første, er offentlige ansattes ansættelsessikkerhed. Generelt har de stor sikkerhed, og har ikke så konjunkturfølsomme ansættelser, som i det private arbejdsmarked. Desværre har denne sikkerhed vist sig ikke at være særlig stor, hvis en ansat siger noget, som kommer på tværs af enten den administrative eller den politiske ledelse. I de tilfælde gælder ingen plusord i medarbejderpolitikker, derimod kan afskedigelse ramme enhver. Har så politikerne i Ny Hjørring Kommune lært af de sørgelige erfaringer fra Hirtshals kommune? Her må svaret være nej. Man har ikke skabt nogle forhold for de ansatte, så de tør gå til offentligheden, hvis de mener, at der er noget galt i kommunens administration. Tværtimod har man skabt et hierarki inden for personalet og en pressepolitik, som forhindrer de embedsmænd, der mener at have noget vigtigt at fortælle offentlighed at gøre det. På den måde har man åbnet op for, at brud på styrelsesloven udmærket kan ske uden at det bliver opdaget, før det er for sent. Hvis man havde lært noget af erfaringerne fra Hirtshals ville pressepolitikken lyde sådan: Enhver ansat, som er vidende om noget, der har offentlighedens interesse har både ret og pligt til at fortælle det. Byrådet garanterer, at udtalelserne ikke får indflydelse på vedkommendes fremtidige ansættelse.