Malerier på Bratskov

BROVST:Frem til 25. juli udstiller Ulla Houe, Herning, malerier på Bratskov i Brovst. Efter i flere år at have tegnet og malet på fritidsbasis startede Ulla Houe i 1989 med at modtage undervisning på Herning Billedskole hos kunstmaler Knud E. Skov, som er uddannet på kunstakademiet i København. Undervisningen på Herning Billedskole var præget af klassisk malerkunst, nøgenstudie efter model, opstillinger, tegninger m.m. Efter ca. 10 år på Herning Billedskole har Ulla Houe modtaget anden form for undervisning, croquis, portrætmaling samt akvarelmaling af lærere tilknyttet Århus Kunstakademi. Ulla Houes arbejder har med årene spændt vidt, senest dog mest med landskabsmotiver, som hun arbejder på at udtrykke på en expressionistisk-naturalistisk form, nogle gange abstrakte. Ulla Houe modtog i 1997 kulturelprisen og har udsmykket blandt andet Sydbank i Herning og Herning Centralsygehus.