Skolevæsen

Malermestre vil sikre lærepladser nok

Malerfagets oldermænd i Vendsyssel tager fat på de medlemmer, som lader ansvaret ligge

HJØRRING:Nu vil malermestrene i Vendsyssel tage penselen i den anden hånd for at sikre fagets unge rigtige lærepladser. Det sker under pres fra udsigten til nedlæggelse af skolepraktikordningen og vanskeligheder med at skaffe skaffe arbejdskraft. Hver gang EUC Nord står med elever, som efter uddannelsens grundforløb ikke har fået en læreplads, bliver oldermændene i malerlaugene for Hjørring, Frederikshavn og Skagen kaldt til møde med malerfagets uddannelsesudvalg på skolen. Her vil de møde de unge selv, og så er forventningen, at oldermændene tager fat i de medlemmer, som ikke har taget en lærling, fortæller formand af uddannelsesudvalget, malersvend Aase Rishøj Larsen, Lønstrup. I det egentlige Vendsyssel har 57 mestre godkendelse til at have lærlinge. Kun 13 af dem har en lærling på normal lærekontrakt. Yderligere 17 tager skolepraktikanter ind som arbejdskraft i kortere eller længere perioder. Det er ikke en trafik, uddannelesudvalget bryder sig om. - Mestrene skal binde sig for mindt tre måneder, men det sker, at eleverne bliver sendt tilbage til skolepraktikken allerede efter få uger med forskellig begrundelse, fortæller medlem af uddannelesudvalget, malermester Peter Vejby, Hjørring. Han kender mange undskyldinger fra mestrenes side: "vi gider ikke det bøvl..., vi bruger kun lærlinge, når der er allermest travlt..., vi kan kun se en måned frem..., det er ikke mit problem". - Men det ér den enkelte mesters ansvar at sikre fagets fremtid, mener han, og han håber, at en nye aftale vil få mestrene til at oppe sig, så der bliver faglig prestige i at have lærling. Ud over de 57 godkendte mestre, er der en hel række, som aldrig har søgt om godkendelse, men formentlig ville kunne få det. Aase Rishøj Larsen mener, at skolepraktikken er blevet en sovepude for faget. - Men det begyndte som en nødløsning, fordi der ikke var lærepladser nok, påpeger hun. EUC Nord tager elever ind til maleruddannelsen fire gange om året, 50 elever på årsbasis. Uddannelsesleder Hans Ulrik Møller, EUC Nord, er glad for, at faget nu vedkender sig ansvaret for sin egen uddannelse.