EMNER

Malurt i bægeret

Forhåbentligt må det være mig tilgivet, at jeg drypper lidt malurt i glædesbægeret hos EU

parlaments medlem Niels Busk, når han i Nordjyske den 30. 4 udbreder sig i høje toner om alle de lyksaligheder Danmark har opnået ved at være medlem af EU. Sandheden er nemlig den, at vi kunne have opnået akkurat de samme fordele - i al fald for industriens vedkommende - ved en frihandelsaftale med EU - akkurat sådan som Norge og flere andre lande har fået. Og kan landbruget ikke klare sig uden garanterede mindstepriser - eller andre former for statstilskud - ja så må landmændene ganske enkelt holde op. Det må alle andre erhverv, så det samme må gælde for landbruget. Vi ved at enhver - selv nok så lille - forbedring af landbruget s indtjening øjeblikkeligt resulterer i højere priser på landbrugsjord. Og så er landbruget lige vidt - ja de er måske endda dårligere stillet end før, fordi generations skiftet i landbruget er blevet endnu sværere, så enhver form for hjælp gør bare tiderne endnu dårligere stillet end før. for landbruget. Hvordan det for øvrigt kan forenes med, at være en liberal og frisindet Venstre mand sådan som Niels Busk ynder, at fremstille sig som - det forstår jeg ganske enkelt ikke. EU har jo ikke en døjt med frihandel, at gøre - nærmest tværtimod, så er det planøkonomi, når den er værst. Så hvis vi skal have indført hjælp til landbruget og indført frihandel, med alle varer, så skal vi have Danmark meldt ud af EU, så vi igen kan blive herrer i vort eget lland, det er vist ved, at være på tide Og lad os så få indført skat på jordens handelsværdi i stedet for personlig skat, der som bekendt aldrig kan blive retfærdig, men det begynder at haste selv om vi tror det nok skal lykkes engang.