Lokalpolitik

- Man kan let blive glemt

Gert Andersen kæmper en ensom kamp for K i byrådet - men elsker udfordringen

V. HASSING: Når der som ved budgetlægningen for 2003 for alvor udkæmpes fløjkrig i Hals Byråd, er det nemt at overse en mand som Gert Andersen (K). Det er ikke nødvendigvis, fordi den 57-årige V. Hassing-politiker ikke har noget på hjerte, men hans rolle som enlig repræsentant for Det konservative Folkeparti i byrådet gør, at han af og til forsvinder lidt i virvarret af ord og ideologiske tilkendegivelser. Og Gert Andersen ved det godt selv. - Man kan let blive glemt, og det gælder nok specielt, når man ikke sidder med på flertalssiden, og når man ikke er tungen på vægtskålen. Jeg bliver derfor tit sat i bås med Venstre, og det er en fejl, siger han. Sammenkoblingen med Venstre sker, fordi Gert Andersen og K-baglandet i denne byrådsperiode har lagt sig tæt op ad V-lejren, hvor hans ene stemme og Venstres syv dog fortsat ikke kan stille meget op over for Socialdemokraternes ni, hvis der virkelig skal stemmes om sagerne. Sin egen mand Bliver Gert Andersen tit slået i hartkorn med de borgerlige kolleger i V, så slår K-politikeren også fast, at han sætter pris på samarbejdet med V-gruppen. - Jeg føler mig bestemt ikke som den lille mand i den gruppe. Johannes Elsnab (V's gruppeformanmd, red.) er dygtig til at få skabt et godt samarbejde på de fællesmøder, vi holder, og jeg føler bestemt, at der bliver lyttet til, hvad jeg siger, og at jeg ofte får mine synspunkter igennem, siger Gert Andersen og fortsætter: - Der skal da heller ikke være tvivl om, at jeg er min egen mand, og at jeg har mine egne meninger. Men jeg ved også godt, at jeg måske skal markere mig mere, så folk kan se de forskelle, der er på for eksempel min og Venstres politik. - At være ene mand giver selvfølgelig også meget arbejde, men det er også et interessant arbejde, hvor man er nødt til at sætte sig ind i mange ting på forskellige områder. Og så giver det selvfølgelig også en politisk frihed, at man er sin egen herre og ikke nødvendigvis skal stemme som de andre i en gruppe, tilføjer han. Afgørende valg Har Gert Andersen derfor både frustrationer og glæder i rollen som "enegænger" i Hals Byråd, så var det også kærlighed til udfordringerne i den lokalpolitiske verden, der i fjor fik ham til at foretage et afgørende valg på det personlige plan. Hans hustru, Hanne, blev således i forsommeren 2001 ramt af en livstruende sygdom, og det fik med ét Gert Andersen til at sætte hverdagen i perspektiv. - Pludselig betød politik slet ingenting, fortæller han. Gert Andersen var dog under et mere eller mindre selvvalgt pres i K-lejren, for partiets daværende frontfigur i byrådet, Ulla Larsen, havde meddelt, at hun ikke genopstillede til byrådet ved valget i november 2001 - og dermed var Gert Andersen manden, de i K alle kiggede på som arvtager. Gert Andersens spekultationer endte med, at han i sidste ende vinkede farvel til et godt lederjob i Statoil til fordel for familien, lokalpolitikken og K-lejren, og mens hustru Hanne tog fat på en behandling, der nu ser ud til at have haft den ønskede effekt på helbredet, blev Gert Andersen genvalgt til byrådet, hvor han har masser af tanker om, hvordan kommunen i hans øjne bør udvikle sig. - Jeg ser gerne, at vores i forvejen gode ældrepleje stadig kvalitetsudvikles med flere variable og fleksible tilbud, siger han og fortsætter: Klar til skattestop - Jeg vil også gerne have indført, at vi ser relevante straffeattester i forbindelse med ansættelser i kommunen, og der skal også være gode arbejdsforhold, så kommunen har motiverede medarbejdere - hvilket sandsynligvis også vil medføre færre sygedage. Gert Andersen fastslår, at der skal indføres et stop for stigningen i de offentlige udgifter, og dette ser han gerne realiseret ved enten et skattestop eller en skattesænkning i kommunen. - Vi skal også være meget bedre til at markedsføre kommunen, så den bliver attraktiv at bosætte sig i og attraktiv for erhvervslivet. Men der skal selvfølgelig forhandlinger til for at gøre kommunen attraktiv, tilføjer han. Derudover påpeger Gert Andersen, at det for ham er vigtigt at værne om miljøet, at gennemføre skolerenoveringerne i et økonomisk forsvarligt tempo, at få afhjulpet VHG's eksisterende pladsproblemer samt at få forældrene inddraget mere aktivt i det arbejde, der fra kommunal side udføres med børn, fra de går i dagpleje, til de går ud af skolen. - Det er i det hele vigtigt, at vi får gang i en god dialog og får drøftet, hvad det er, vi vil med kommunen, og det gælder ikke kun os i byrådet. Vi skal have flere "almindelige" folk med, for det er spændende at være med til at præge udviklingen i ens kommune - og det kan alle være med til, slutter Gert Andersen.