EMNER

Man kan også bevæge sig indvendigt

Skibstedskolens handicappede elever danser som ild, vand, jord og luft - eller inden i sig selv

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

I snoozelrummet kan de han­di­cap­pe­de børn dyr­ke ¿den ind­re be­væ­gel­se¿ sam­men med de voks­ne, her Bet­ti­na Hoff­mann Niel­sen (tv) og Hen­ri­et­te Tam­bjerg. FOTO: PER KO­LIND

SKIBSTED:Selv om man er svært fysisk handicappet, kan øvelser med sanser og bevægelser godt flytte noget. Der er nemlig også noget, der hedder indre bevægelse, ved de på Skibstedskolen, og derfor kan samtlige elever være med, når skolen i denne uge har særlig fokus på sund kost og motion, som er et skoleindsatsområde i Rebild Kommune. Specialskolen har netop taget et særligt indrettet sanserum i brug, et såkaldt snoozelrum, hvor børnene kan ligge på en stor vandseng med musik i. De voksne kan så for eksempel bevæge barnets ben og arme til musikken, og imens er der også lysoplevelser. - Mange af vores børn lider af taktil skyhed, det vil sige, at de er bange for at røre ved noget. Men når man træner sanserne, øger man også sin egen selvbevidsthed. Når vi kan mærke vores krop, kan vi mærke, at vi er her, fortæller Bettina Hoffmann Nielsen. Børnenes utryghed skal man tage hensyn til i skolen, men nogle kan også overvinde noget af frygten og dermed åbne nye muligheder for deres egen udvikling, fortæller Henriette Tambjerg: - Børnene prøver for eksempel at sætte hænderne ned i en kasse med udkogte bønner. Det kan være meget grænseoverskridende, men faktisk kan de ofte vænne sig til oplevelsen efterhånden og begynde at nyde det. Så kan man vende det til stimulering. I denne uge sker der nu også ting på Skibstedskolen, der er grænseoverskridende for de voksne. Den professionelle danseinstruktør Petra Skovholm er nemlig hyret til at sætte rav i den i et stort telt ude i skolegården. Og de voksne bliver jo nødt til at følge instruktionerne, så de kan guide og måske ligefrem bevæge børnene. De skal danse som de fire elementer - ild, vand, jord og luft - og fire ambassadører besøger de syv kontinenter for at bede om hjælp til at passe på vores klode. - Alle kan få noget ud af dans og musik! Og dans er en fantastisk kommunikator. Man bliver så glad og tilfreds i hele kroppen, lyder det begejstret fra Petra Skovholm. Danseforestillingen får forældrene at se ved skolefesten i aften, hvor der også bydes på sunde snacks, som eleverne selv har været med til at tilberede.