Man kan undre sig

Det er med en vis undren, jeg i NORDJYSKE skal læse om en rapport fra Arbejdstilsynet om dårlig psykisk arbejdsmiljø på Tårs skole.

Det er med undren, fordi jeg ud af det jeg kan læse i NORDJYSKE, må rapporten indeholde personfølsomme oplysninger. Som medlem af skolebestyrelsen på Lørslev skole og som medlem af forretningsudvalget i Tårs/Lørslev skolecenter, er det ikke noget vi på noget tidspunkt er blevet orienteret om. Lørslev skole har fået en grøn smiley af arbejdstilsynet, det dækker både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er skolebestyrelsens opfattelse at samarbejdet mellem lærerne, skoleleder Villi Petersen og centerleder Sten Christian Knutzen foregår upåklageligt. Vi har afholdt fælles skolebestyrelsesmøder, hvor skoleledere fra begge skoler og repræsentanter for personalet fra begge skole er repræsenteret, hvor vi intet har hørt. På møderne i Forretningsudvalget, hvor personalet fra begge skoler er repræsenteret, har vi heller intet hørt. Så det er med en vis undren. Men alle parter har med begejstring informeret om, hvordan de to skolers fælles arrangementer er fyldt med en sprudlende energi, et væld af gode ideer, nye og anderledes måder at samarbejde på, ideer til hvordan personalet kan bruge hinanden. Personalet har afholdt fælles pædagogisk arbejdsweekend, hvor de første tiltag til et fælles pædagogisk fyrtårn, er blevet gennemarbejdet. Disse tiltag er sat i værk af Centerleder Steen Christian Knutzen, det er Steens ansvar at samarbejdet på center niveau fungerer, det har vi i Skolebestyrelsen for Lørslev skole og i Forretningsudvalget, den fulde tiltro til, at han evner. Steen har den fulde opbakning fra vores side. Steen blev ansat som leder af Tårs/Lørslev skolecenter af et enigt ansættelsesudvalg, bl.a. fordi han står for fremsynethed, nytænkning og fordi han ser mulighederne frem for begrænsningerne. Karaktertræk som vi i skolebestyrelsen sætter stor pris på, Steen har vores fulde støtte og vi har en forventning om, at han får skolecentret på rette kurs, til trods for, at han åbenbart ikke bliver konfronteret med de problemer der måtte opstå, i en tid med forandringer, ad den rette vej og til trods for, at der på Tårs skole er et dårligt psykisk arbejdsmiljø, som efter min opfattelse er hele skoleledelsens ansvar og ikke centerlederens ansvar.