Epilepsi

Man må stole på sin epilepsipille

Der er ikke kun farven til forskel. Selv om forskellige epilepsimediciner opfylder betingelserne for at blive godkendt som kopi af et originalprodukt, kan der være minimale forskelle, der kan få katastrofale konsekvenser.

Det forsøger vi i Dansk Epilepsiforening at fortælle Folketingets sundhedspolitikere, før det er for sent. I øjeblikket arbejder de på nye regler for medicintilskud. Jeg er helt enig i det princip, at medicin ikke skal koste skatteborgerne mere end højst nødvendigt. Og heller ikke patienterne. Men det skal ikke være på bekostning af sikkerhed og livskvalitet. Enhver kan vist forestille sig, hvor ubehageligt det må være at få epilepsianfald. At tabe kontrollen over sig selv. Det vigtigste for en epilepsipatient er da også at få en medicin, der fjerner de epileptiske anfald. Og det er alfa og omega at kunne stole på sin medicin. Det kan tage ganske lang tid at finde det rigtige præparat i den rigtige dosis. Medicinen skal hver eneste dag være nøjagtigt det præparat, lægen har fundet frem til virker. Det er betingelsen for at kunne leve et bare tilnærmelsesvist normalt liv. At turde sætte sig bag rattet i sin bil. Løfte sit spædbarn. Starte motorsaven og fælde træet i indkørslen. Derfor bør en epilepsipatient, som er velbehandlet, blive i sin behandling. Det gælder uanset om det er en behandling med et originalpræparat eller et generisk præparat. Det skal være muligt at fortsætte med det samme præparat og ikke skifte hver gang, der skal hentes en ny portion medicin på apoteket. Danmarks eneste epilepsiprofessor, Peter Wolf, har de største betænkeligheder ved fri substitution mellem forskellige præparater, fordi der kan være afvigelser mellem præparaterne. Han har undersøgt det i Tyskland og fundet flere tilfælde, der gav forgiftning. Jeg mener, Danmark skal skynde sig at indføre samme regler som f.eks. Finland om, at apoteket skal udlevere den epilepsimedicin, lægen har skrevet på recepten. Et interessant spørgsmål er, hvem der har ansvaret, når der f.eks. sker en ulykke som følge af, at patienten får et andet præparat end det, lægen har skrevet. Er det lægen, apoteket, producenten, lovgiveren, patienten eller en helt sjette?