Lokalpolitik

Man må tænke på tværs

POLITIK:Der er brug for at rette nogle misforståelser i Egon Hansen indlæg (1.3.). Bankbakke 2 går ikke ud på, at staten låner penge ud til bankerne til 10 pct. i rente. Staten går ind med ansvarlig garantikapital, helt på samme måde som garanterne i Løkken Sparekasse, der på ulykkelig vis ser ud til at tabe deres indskud. Jeg har aldrig foreslået en lov med et loft over bankdirektørers lønninger. Derimod har jeg foreslået, at såfremt bankerne selv beslutter at anmode staten om at stille ansvarlig garantikapital til rådighed, så vil det være rimeligt, at man også stiller krav om et loft over bankdirektørernes lønninger. Endelig må jeg konstatere, at Egon Hansens opfordring til at skelne skarpt mellem kommunalpolitik og landspolitik desværre er stærkt forældet. Der var engang, hvor vi havde verdens mest decentrale demokratier. Det er ødelagt af centralt fastsatte regler og en økonomisk spændetrøje. Derfor er vi som lokalpolitikere nødt til at forsøge at råbe regeringen og Folketinget op, hvis vi skal varetage vore borgeres interesser. Det er ligeledes en forkert antagelse, at bankkrisen ”kun” er et landspolitisk anliggende. Vi, der bor i skyggen af Ebh Bankens kollaps, kan bevidne, at det har store lokalpolitisk konsekvenser. Politik kan ikke puttes ned i små aflukkede rum område for område. Vil man flytte noget politisk, må man tænke på tværs. Det gælder også lokalpolitikere.