Lokalpolitik

Man må undres over Kaj Poulsen

AKTIESALG: Det var med stor undren jeg læste byrådsmedlem Kaj Poulsens udtalelse til NORDJYSKE Stiftstidende 3. september, hvor han siger at byrådet ikke har taget stilling til salg af kommunens ELSAM aktier. Jo det er besluttet at aktierne principielt bør sælges, idet byrådet med 25 stemmer for (inklusiv Kaj Poulsen) besluttede at der principielt sker salg af aktierne i ELSAM a/s. Fem byrådsmedlemmer stemte imod (SF, Kristendemokraterne og radikale). Et medlem var fraværende. Herefter besluttede de tilstedeværende 30 byrådsmedlemmer i enighed, at bestyrelsen i ELSAM a/s bemyndiges til frem til 1. februar 2005 at forhandle fusion med DONG a/s eller søge direkte salg af ELSAM a/s under forudsætning af, at mindst 50 procent af ELSAM a/s aktionærer afgiver tilsvarende bemyndigelse. Endelig vedtog byrådet, at provenuet ved et eventuelt salg i første omgang indsættes på AKE-nets konto. Jeg er enig i Kaj Poulsens analyse af fordele og ulemper ved at sælge aktierne. Men hvorfor stemte Kaj Poulsen ikke imod salg sammen med SF, Kristendemokrater og radikale, når han påstår at han er enig med os? Hvorfor stemte han sammen med sin partifælle, borgmesteren, i byrådssalen for to dage efter at gå ud og undsige ham i pressen? Kaj Poulsen undsiger i virkeligheden også sin egen handling i byrådet. Det virker ærlig talt som et lam, der har drømt, at den er blevet til en løve og prøver at demonstrere magt, for at score billige point. Man må undres over Kaj Poulsen. Når vi, der stemte imod, at der principielt sker salg af aktierne, efterfølgende medvirkede til den beslutning byrådet traf, så er det fordi vi ønsker at være med i den videre beslutningsproces, både om aktiernes salg og om, hvordan provenuet ved salget skal placeres/anvendes. Selv om jeg gennem mine mange år i Nordjyllandsværkets repræsentantskab altid har kæmpet for bevarelse af "forbrugerejet og energipriser baseret på hvile i sig selv"-princippet, så må jeg i dag erkende, at løbet er ved at være kørt. Liberaliseringen af det europæiske elmarked er en realitet, og den danske lovgivning er indrettet herefter. Og der er vist ikke ret mange, der er i tvivl om, at uanset om DONG eller ELSAM vinder den strid de to parter har med hinanden for tiden, så er der så stærke kræfter i dansk politik, som går direkte efter at sælge det danske kraftværkssystem til udenlandske kapitalinteresser, at det med al sansynlighed vil ske inden for et kortere åremål. Der er ligeledes så stærke kræfter i Aalborg Byråd for salg af Aalborg Kommunes ELSAM aktier, at det også vil ske inden for et kortere åremål. Det er den politiske virkelighed. Det ved Kaj Poulsen, og han har også ladet udviklingen ske uden at protestere så det kunne høres. (forkortet af red.)