Kina

Man må vove et øje

LÆSERBREV

Kære Keld Jørgensen. Som tidligere nævnt stiller jeg gerne op til borgermøder, for at drøfte kommunalpolitiske forhold. Det bliver der blandt andet mulighed for i Skørping den 4. februar, hvor en borgergruppe har taget et initiativ. Dialogen ansigt til ansigt er langt at foretrække frem for et endeløst skriveri i aviserne. Vedrørende venskabsbybesøget i Kina, skal jeg lægge ud med at give dig medhold i en enkelt detalje. Det er rigtigt, at der som bilag til økonomiudvalgsmødet i november 2008 foreligger et notat om besøget i Jiaxing, hvori der nævnes, hvilke kinesiske virksomheder de danske virksomheder besøgte. Referatet til trods må jeg gentage, at jeg ikke har hæftet mig ved disse navne og derfor ikke taler usandt, når jeg skrev, at jeg ikke kendte til de eksakte virksomheder. Under det to-dages besøg med et intens program, mødte vi konstant ny mennesker, hvor hele min opmærksomhed rettet. Der er ikke spor hemmelighedsfuldt over virksomhedernes deltagelse. Den ene virksomhed er fra Skørping og den anden ejer er bosat i Sebber, og det område er en del af Aalborg Samarbejdet, hvor Rebild kommune er samarbejdspartner, både som "yder og nyder". Rebilds kommunes Erhvervskontor har i hele 2008 gjort et stort forarbejde for at informere lokale virksomheder om turen, blandt andet indbudt til informationsmøder, skrevet i Erhvervsnyt osv. Jeg kunne også have ønsket, at flere lokale virksomheder havde grebet chancen for at få hjælp af det internationale kontor i Jiaxing til finde individuelle kontakter. Årsagen kan være mangeartet, dels er enhver begyndelse svær, og dels er der rigtig mange af vores lokale virksomheder, der i dag allerede har et fortrinligt samarbejde med virksomheder i Kina, måske i et helt andet geografisk område. Foreløbig glæder jeg mig over, at erhvervssamarbejdet er kommet i gang. Hvis man ikke tør vove et øje, kan man kun være sikker på, at der ikke sker noget! Den samlede pris for turen til Kina beløber sig til ca. 48.000 kroner. hvilket svarer til fire returbilletter, visum, gaver og forskellige småting. Selve opholdet blev betalt af vores kinesiske venskabsby, og virksomhederne betalte for sig selv. Når vi nu snakker om penge, kan jeg oplyse, at et borgmestervederlag i en kommune af Rebilds størrelse er 630.000 kr. årligt Jeg nævner det fordi, enhver borger kan lægge billet ind på jobbet hvert fjerde år. Det sker igen her til efteråret, og der er sikkert mange interesserede ansøgere. Jeg kan oplyse, at jobbet er meget spændende, det er et ansvarsfuldt job, der ca. 2500 ansatte og alt hvad man foretager sig skal være tilgængeligt for såvel borgere som presse. Det er også et slidsomt job, specielt når man som jeg kun er almindelig begavet, hvilket betyder, at jeg må bruge forholdsvis meget tid til forberedelse. Alligevel smuttede navnene på tre kinesiske virksomheder i et bilagsnotat, da jeg læste økonomiudvalgets dagsorden på 75 sider og 176 siders bilag. Ærgerligt at du af den grund beklikker min troværdighed!