Retspleje

Man skal bevise, at der var glat

Uden vidner, ingen erstatning

AALBORG:Hvis en grundejer eller en offentlig myndighed på grund af mangelfuld eller slet ingen glatførebekæmpelse er skyld i en glideskade, kan skadelidte rejse krav mod vedkommende. For at få er statning er det ikke altid nok, at man påstår, at faldet skyldes mangelfuld glatførebekæmpelse. I mange tilfælde er det nødvendigt at kunne bevise sin påstand, f. eks. ved vidner. Hvis den grundejer, der har rydningspligten, påstår, at der var ryddet og gruset, og den tilskadekomne ikke har en eller flere personer, der kan bevidne det modsatte, er det ikke muligt at få erstatning, hverken fra grundejerens forsikring eller grundejeren selv. Grundejeren eller en offentlighed myndighed med en ansvarsforsikring kan og bør anmelde ethvert erstatningskrav til deres forsikringsselskab og herefter lade selskabet afgøre, om der efter gældende retspraksis også er et erstatningsansvar for den pågældende skade.