Man skal have det politiske mod

Lokalpolitik 12. september 2002 08:00

FJERRITSLEV: Det kræver politisk mod at investere en million kommunale kroner i nyt edb-udstyr og samtidig gennemføre besparelser på ældreområdet og i skolerne. - Det er vigtigt at stå inde for den slags prioriteringer. Der skal være plads til investering og nytænkning i en kommune. Ellers går alting i stå, siger Vagner Simonsen, kommunalbestyrelsesmedlem og gruppeformand for Venstre, direktør i og medejer af elinstallationsfirmaet Verner Ranum A/S i Fjerritslev. Og 60 års fødselar i dag. - Jeg tror også på, at besparelserne kan gennemføres, uden at brugerne kommer til at mærke meget til dem. Meget handler om bedre styring, rationalisering og nytænkning i driftsformer, og der skal lægges mere kompetence og råderet over pengene ud i institutionerne, forklarer Vagner Simonsen, der også sidder i kommunens økonomiudvalg. - Kommunens driftsudgifter løber løbsk, og vi har et højt forbrug på ældre- og skoleområdet, når vi sammenligner os med gennemsnittet. Der skal en meget stram styring til, og den har vi ansvar for som politikere. Men man skal heller ikke overdramatisere, for vi har faktisk en god likviditet i Fjerritslev. Vagner Simonsen har det privilegium at være med i kommunalbestyrelsen i Fjerritslev for anden gang i sit liv efter 20 års fravær og har naturligt nok en helt anden indgang til politik i denne ombæring. - Jeg er helt klart bedre rustet til at gå ind i kommunalpolitik nu, end da jeg kom ind i 1978. Jeg har fået livserfaring og erfaring fra erhvervslivet, og jeg tror på, at man kan gøre en forskel, hvis man vil. Det har jeg stadigvæk meget lyst til at forsøge, understreger han. - Min hjertesag er og bliver udviklingen i kommunen, at den er god at bosætte sig i, og at erhverslivet har gode muligheder. Erhvervenes Hus er et godt eksempel, der peger fremad, men ellers er der jo langt mellem nye virksomheder. Udvikling handler lige så meget om at forbedre forholdene for de eksisterende, mener jeg. Når det gælder bosætning, er det ikke kun Fjerritslev by, det handler om. - Vi har en god struktur i kommunen, med byen i centrum og velfungerende oplandsbyer, hvor der er stor opbakning til det lokale liv. Mange unge familier vil gerne bo på landet, og derfor vil vi nu sætte gang i lokalplaner for oplandsbyerne. Folk skal vide, hvordan mulighederne er. Vagner Simonsen ser i øjnene, at tiden måske hurtigt vil løbe fra kommuner af Fjerritslevs størrelse, uanset alle gode kvaliteter. Og det har han det ikke helt godt med. - Jeg frygter, at vi ser en kommunalreform inden for de næste fem år. Amternes tid er nok snart forbi, og vi får storkommuner af betragtelig størrelse i stedet for, vurderer han. Han vrider sig lidt på stolen til spørgsmålet om, hvem Fjerritslev så egentlig hører mest naturligt sammen med. - Vi skulle nødigt ende som det yderste led på Brønderslev Storkommune, hvis der bliver sådan en. Så hellere en nordvest-region sammen med kommuner mod vest, syd og øst, siger han uden at sætte ret mange navne på. At Løgstør hører med i den gruppe, er han fast overbevist om. - En ting er sikker. Man skal være visionær og omstillingsparat i kommunalpolitik, fastslår dagens fødselar. - Vi får nok ikke lov til at bestemme ret meget selv ved en kommunalreform. Der bliver trukket nogle streger ovenfra, og så må vi være klar til at tage udfordringen op. - Jeg er optimistisk af natur, og jeg tror på, at vi nok skal klare os i Fjerritslev. I hvert fald er jeg parat til at tage et par perioder til i politik, hvis helbredet vil - kommunesammenlægning eller ej. Vagner Simonsen har et lønligt fødselsdagsønske: - Vi har en masse attraktive ledige grunde, især i Gl. Dalhøj. Det er lidt skuffende, at salget ikke går hurtigere, for nu har vi de grunde, der er blevet efterlyst.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...