Man skyder da skarver

HIRSHOLM:Bruno Mülller, formand for de lokale fritidsfiskere, håber på udvidet adgang til at skyde skarver i Danmark, og ikke mindst på Hirsholm. Gerne en reduktion af den fredede bestand på knap 40.000 ynglepar til en fjerdedel - og på Hirsholm til 300 par. På Hirsholm var bestanden oppe på 12-1300 par for få år siden, men nu holdes den nede på det halve ved pensling af æggene. Bruno Müller, som også er landsformand for Danmarks Fritidsfiskerforbund, deltog i sidste uge i møder med folketingets fødevareudvalg og med miljøministeren om skarven. På mødet blev der nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, som skal kigge på lyst- og erhvervsfiskeres krav om reduktion af bestanden. Bruno Müller hararbejdet aktivt for at samle alle fiskere i fælles front mod skarven.