- Man starter et sted, Ole Lysgaard

ÆLDREBOLIGER - På et borgermøde i foråret 2003 blev Serritslev Borgerforening fra flere sider opfordret til at arbejde på at få tidssvarende ældrevenlige boliger i Serritslev. Borgerforeningen tog kontakt til Fredensbo, der viste sig at være en interesseret samarbejdspartner. Vi foretog en spørgeskemaundersøgelse for at se, om der overhovedet var interesse nok for sådanne boliger. Selvfølgelig startede vi ikke med en bindende tilmelding til et ikke-eksisterende projekt, men med 22 anonyme interesserede mente vi, der var basis for at arbejde videre med sagen. Fredensbo udarbejdede et flot projekt, der blev godt modtaget i socialudvalget. På turen gennem det kommunale system stødte projektet på flere forhindringer, der tidligere har været omtalt i pressen. Det flotte projekt er lagt i kisten. Borgerforeningen forsøger på anden vis at imødekomme borgernes ønsker om at kunne blive boende i Serritslev, når de bliver ældre. Og vi ved godt, at det ikke er hverken plejeboliger eller plejehjem der ønskes. Borgerforeningen har hele vejen igennem arbejdet seriøst og sagligt med den opgave, borgerne har stillet, selvom Ole Lysgaards udtalelse i Nordjyske 25-10 giver indtryk af det modsatte.