Man svigter de svage

GENOPTRÆNING:Det er med stor undren og forbavselse, ja nærmest frustration, at vi i Ældrerådet erfarer, at sammenlægningsudvalget for Brønderslev- Dronninglund Kommune har besluttet, at placere et arbejdsmarkedscenter i LandboNord-bygningen i Valdemarsgade i Brønderslev. Ældrerådets formål er at rådgive kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet. I den forbindelse har vi den 4. december afgivet et høringssvar vedrørende fysisk placering af genoptræningsfaciliteter i Brønderslev. I svaret anbefaler vi LandboNord-bygningen som den bedste placering for genoptrænings-faciliteterne. Denne bygning ligger meget centralt placeret nær bymidten, og den ligger i umiddelbar nærhed af det nye plejecenter i Valdemarsgade. Ved planlægningen af dette center fravalgte man at indrette faciliteter til fysiske aktivitetsstræning for beboerne, med den begrundelse at disse skulle placeres i LandboNord-bygningen. Det vil sige, at politikerne faktisk har lovet de ældre og handicappede at genoptræningen skulle placeres i LandboNord-bygningen på den centrale plads i midtbyen, hvor den også kunne kombineres med et kommende sundhedscenter, hvor læger, tandlæger, fysioterapeuter, mv. kan placeres. Her er kort afstand fra de mange ældreboliger der er placeret i midtbyen. Fra 1. januar 2007 overtager kommunen fra amtet ansvaret for al genoptræning af udskrevne patienter. Jeg synes, at det er en oplagt chance, at få disse mange aktiviterne samlet i én aktiv enhed i et Sundhedscenter i Landbo-Nord-bygningen. Husk at de syge, de ældre og handicappede hører til den svage gruppe af vore borgere, som vi skylder de bedst mulige forhold, så de også kan få en positivt livskvalitet. I ældrerådets vedtægter står, at vi skal samarbejde med kommunalbestyrelsen om en ældrepolitik, der tager hensyn til ældres selvbestemmelse og kontinuitet i livsforløbet. Hvis kommunal-bestyrelsen vil leve op til dette samarbejde, synes jeg, at man endnu en gang skal genoverveje beslutningen om anvendelsen af LandboNord-bygningen.