Retspleje

Mand i fængsel - vil ikke tage antabus

45-årig fra Brovst har fået betinget dom gjort ubetinget

BROVST: En 45-årig mand fra Brovst, der ved en domsmandsret i Fjerritslev i juni sidste år blev idømt fire måneders betinget fængsel for overtrædelse af våbenloven, skal nu i fængsel i fire måneder. Til den betingede dom var tilknyttet vilkår om tilsyn af kriminalforsorgen og alkoholbehandling. Men vilkårene fungerede langt fra efter hensigten. Det havde kriminalforsorgen indberettet til politiet i Løgstør, der ved et retsmøde begærede ændring af vilkårene I retten forklarede en fuldmægtig fra kriminalforsorgen, at det var meget vanskeligt i det hele taget at få møde med den dømte, og når det endelig lykkedes, var disse besøg præget af ekstrem vrede fra klienten, der heller ikke mødte op til aftalte møder hos lægen for at få en alkoholbehandling i gang. I retten erklærede manden, at han havde fået opfattelsen af, at det var tilsynet, der skulle føre tilsyn med ham og ikke omvendt. Derfor var han meget misfornøjet med, at han skulle tage til Aalborg i stedet for, at tilsynet kunne komme til ham. Med hensyn til alkoholbehandlingen erklærede han, at han under ingen omstændigheder ville under medicinsk behandling, og at han ville hellere i fængsel end tage antabus. Han mente i øvrigt ikke, at han havde noget misbrug, og hvis han ind imellem drak, var det fordi han ikke kunne få fred fra Brovst Kommune. - Jeg føler mig forfulgt af Brovst Kommune og kan ikke tåle, at der er nogen, der råber efter mig. Efter denne forklaring fulgte retten anklagerens begæring og ændrede dommen fra betinget til ubetinget fængsel. nca