Færdselsforseelser

Mand tiltalt for spirituskørsel for tredje gang

Kræves frakendt føreretten i 10 år

AALESTRUP:En bilist fra Aalestrupegnen, der retteligen ikke bør være bilist, skal ikke regne med at have kørekort de næste mange år. For tredje gang er han tiltalt for spirituskørsel, og på onsdag får han at vide, hvornår han igen kan begynde at tænke på at bestille tid hos en kørelærer. I et retsmøde i Hobro i går blev han stillet i udsigt, at han godt kan regne med at blive frakendt førerretten i 10 år med virkning fra 2005, når den nuværende frakendelsesperiode udløber. Dommen bliver dog først afsagt på onsdag. Det seneste tilfælde af spirituskørsel skete en aprilaften i Nørager. Han kørte i en varevogn og blev stoppet af politiet. En efterfølgende blodprøve viste en alkoholpromille på 2,3. I retsmødet i går erkendte manden sig skyldig, selv om han ikke nøjagtig kunne huske, hvor meget han havde drukket. - Det skrev jeg ikke lige op, men alkoholpromillen skal nok passe, konstaterede den tiltalte. Hans tidligere domme for spirituskørsel faldt i 1998 og 1999, og den seneste indebar en frakendelse af kørekortet i fem år. Det vil sige, at han også er tiltalt for at have kørt bil, selv om han ikke har kørekort. I de seneste tre måneder har han været under behandling for sit alkoholproblem, og han er indstillet på at fortsætte behandlingen. Kriminalforsorgen har på den baggrund anbefalet retten, at den tiltalte kan nøjes med en betinget frihedsstraf, selv om taksten normalt er en ubetinget fængselsstraf. Denne anbefaling fulgte anklageren, der samtidig krævede manden idømt en bøde på 2000 kr. Manden var også tiltalt for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven ved at have etableret en produktforretning med genindving af metal uden tilladelse samt for ikke at have fulgt et påbud om at rydde op. For denne forseelse kræves han idømt en bøde på 2500 kr.