Biersted

Mandagsklubben fylder 20 år

Mandagsklubben, Halvrimmens seniorklub, har afviklet sin generalforsamling, der samtidig var startskuddet til jubilæumssæsonen. Klubben fylder 20 år til oktober.

Formanden Inge Brøchner Pedersen bød velkommen, hvorefter halinspektør Kurt Mølgaard blev valgt til dirigent. Inge Brøchner Pedersen fortalte om Mandagsklubbens mange arrangementer. Foruden de sædvanlige mandagsmøder med gymnastik, folkedans og kaffe med hygge har der været fem foredrag, fællesudflugt med de andre seniorklubber og egen ”kør-selv-udflugt”, der i 2009 gik til Vildmoseporten, Gård 18, og Biersted Kirke, inden eftermiddagskaffen på Biersted Kro, og sluttende med ålegilde i ØAH-Hallen. Hver måned har der været fællesspisning efter det almindelige mandagsmøde, og desuden har der været forårsfest i Halvrimmen Forsamlingshus samt julefrokost, bl.a. med overrækkelse af præmier for bowling, der to gange hver måned afvikles torsdag eftermiddag i Han Herreds Bowlingcenter i Fjerritslev. Ved forårsfesten er der traditionelt overrækkelse af gaver til lederne af gymnastik og folkedans. Kasserer Vita Olesen aflagde regnskabet, der viser et mindre underskud på ca. 500 kr. og en tilfredsstillende beholdning. Såvel beretning som regnskab blev godkendt med applaus. De fleste valg var genvalg, idet dog kasserer Vita Olesen, suppleant Anne Kirstine Hansen og revisor N. Chr. Krogsgaard ikke ønskede at modtage genvalg. I stedet valgtes Mitta Klit, Asta Nielsen og Ole Kristensen til de respektive poster. Den øvrige bestyrelse konstituerede sig efterfølgende på de tidligere poster. Afgående kasserer Vita Olesen blev takket for sin mangeårige samvittighedsfulde indsats på den svære post.