Birkelse

Mandagsklubben har fået en kvinde som formand

HALVRIMMEN: To begivenheder satte præg på debatten under behandlingen af dagsordenen, da Mandagsklubben i Halvrimmen holdt sin generalforsamling i ØAH-Hallen. Som eneste nyvalgte til bestyrelsen blev Inge Brøckner Pedersen valgt som afløser for Alida Jensen, der frabad sig genvalg. Og på et konstituerende møde efter generalforsamlingen blev det nye medlem valgt til formand efter Melgaard Kronborg, der har bestridt posten side 1999. Kassereren, Vita Olesen, oplæste regnskabet, der viser et overskud på ca. 4000 kr., hvilket havde animeret bestyrelsen til at foreslå nedsættelse af kontingentet. En livlig diskussion mundede ud i en kraftig ændring fra 160 til 100 kr. Forinden disse punkter på dagsordenen havde Melgaard Kronborg i sin beretning bl.a. fremhævet den spændende udflugt til Vildtreservatet Røgegaard og turen til ålefarmen i Skovsted øst for Thisted, som blev afsluttet med ålegilde ved hjemkomsten. Klubbens 15 års jubilæum i efteråret blev fejret med fest i forsamlingshuset, hvor Erling Jacobsen holdt hovedtalen. Næste punkt på dette års program bliver besøg af Mogens Mørgaard Pedersen, Birkelse, mandag 6. februar. nck