Mandarinen er medskyldig

Der er giftrester i knap hver anden frugt- og grøntsagsprøve som Fødevaredirektoratet udtog i 2001

Rester af sprøjtegifte er et helt almindeligt fænomen i de danske frugt- og grøntsagsafdelinger. Det bekræfter Fødevaredirektoratets kontrolansvarlige, som løbende er ude for at indsamle prøveeksemplarer i de danske butikker. Men der er særlig grund til at være på vagt, når man rækker ud efter appelsinerne eller mandarinerne. Det er nemlig særligt blandt de ikke-økologiske citrusfrugter, at de store koncentrationer af sprøjtegifte optræder. Helt præcist så viser den seneste gennemarbejdede rapport fra Fødevaredirektoratet fra 2001, at i alt 93 procent af de stikprøver myndighederne tog på appelsiner indeholdt rester af sprøjtegift. Seks procent overskred den grænseværdi, man anser for at være sundhedsmæssigt forsvarlig. For mandariners vedkommende ser det også skidt ud. Her indeholdt samtlige af de 108 undersøgte mandariner rester af sprøjtemidler i større eller mindre grad. Dermed ikke sagt at man er i livsfare, når man spiser dem, for de fleste mennesker skræller citrusfrugterne inden brug, og med skrællen forsvinder en stor del af giften. Men så er det vigtigt at vaske hænder, efter man har skrællet dem, for ifølge Fødevaredirektoratets kontrolansvarlige, Jens Hinge, så sætter giftresterne sig gerne på hænderne. Han bekræfter også, at deres undersøgelser har vist, at spansk frugt og grønt indeholder flere giftrester, end andre landes frugt og grønt, og at der i de fleste tilfælde er mange gode grunde til at købe dansk, da danske varer generelt indeholder færre rester af sprøjtemidler end udenlandske. Æblet ikke fredet Blandt de andre frugter, som danskerne spiser en del af er æbler. Her viste prøverne fra 2001, at næsten halvdelen af alle de konventionelt dyrkede æbler indeholdt rester af de sprøjtegifte, men at kun 3 procent overskrider den tilladte maksimalgrænseværdi, der er fastsat af myndighederne. Fordelingen er klart til de danske æblers fordel. Af de æbler, der blev fundet med sprøjtemiddelrester var 71 procent udenlandske. Blandt de sprøjtemiddeltyper, der blev fundet på udenlandske æbler var den såkaldt hormonforstyrrende sprøjtegift endosulfan, som er mistænkt for at være en medvirkende årsag til faldende sædkvalitet. Jens Hinge understreger, at fundet af giftrester ikke er ensbetydende med at folk udsætter sig selv for sundhedsfare ved at spise dem. Ifølge hans og kollegaernes vurderinger er der på baggrund af de seneste undersøgelser ikke grund til bekymring, da fundene af giftstoffer, selv når de overskrider grænseværdierne, er nede i størrelsen 0.02 mg pr. kilo. Men hvad angår langtidsvirkninger og ukendte faktorer er der stadig en del ubesvarede spørgsmål. Det fortæller doktor Henrik Leffers fra Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion. - For vi ved ikke, hvordan sprøjtemidlerne virker. Det vil producenterne jo ikke fortælle os, siger han og tilføjer, at man mistænker nogle sprøjtemidler for at påvirke insekters reproduktion, og da deres reproduktion på mange punkter ligner menneskets, så er de stoffer, der påvirker insekterne også kandidater til at ramme mennesker og andre pattedyr, siger han. Til det tilføjer han, at der endnu ikke er blevet lavet forsøg med sprøjtemidler på dyr over flere generationer, så man derudfra kan se eventuelle langtidsvirkninger.