Mandefald i antenneforenings ledelse

Alle suppleanter er opbrugt. Der køres videre med formindsket bestyrelse

FJERRITSLEV:I løbet af året er Ole Jacobsen, Ole Clausen og sidst formand Leif Nielsen fraflyttet Fjerritslev Antenneforenings forsyningsområde, og dermed har foreningen opbrugt alle bestyrelsessuppleanter. Man påregner at køre videre med en reduceret bestyrelse på fire medlemmer indtil den ordinære generalforsamling i april eller maj, oplyser foreningens tilsynsførende Jørgen Albrektsen. De tilbageværende fire er Tage Leegaard, Brian Thomsen, Per Pedersen og Jens Nordentoft. På den ekstraordinære generalforsamling i efteråret, hvor foreningens trængte økonomi var til debat, blev det endnu engang oplyst, at de medlemmer der har ønske om tilslutning til IT via foreningens kabelnet, nu får ønsket opfyldt. Jørgen Albrektsen oplyser, at foreningen netop har afsluttet forhandlingerne med Expert i Aalbæk om den tekniske del af internetopkoblingen. Og der er begrundet håb om at indgå den endelige kontrakt med Nordit sidst i denne måned eller først i februar. Installation af den tekniske del, der betyder, at der skal sættet filtre mv. i hver eneste kabelskab på ledningsnettet, vil tage fire-fem uger. - Dette arbejde vil, såfremt vi får kontrakten med Nordit blive udført i løbet af marts måned, så vi skulle gerne være køreklar med højhastighed på internettet først i april måned, siger Jørgen Albrektsen. Udover at antenneforeningen lægger ledningsnet til, er det Nordit, der helt og holdent står for IT afdelingen. Det bliver de kommende brugere af internettet, der betaler for etablering og brugen direkte til Nordit, så der ikke bliver nogen diskussion om forhøjelse af kontingent i den anledning, tilføjer han.