EMNER

Manden med ønskekvisten

80-årig fra Hobro hævder, at der er olie i undergrunden ved Mariager Fjord

Med et simpelt stykke ståltråd, omviklet med plastic og tvundet som en ønskekvist, hævder en 80-årig mand fra Hobro at kunne påvise olie til en svimlende stor værdi i undergrunden ved Mariager Fjord. Hans Uhre står i et uforklarlig tæt forhold til de hemmeligheder, som undergrunden gemmer på. Når han holder sin hjemmelavede ønskekvist i hænderne kan han mærke, om der dybt under hans fødder ligger salt, olie eller brunkul. - Olie er meget behagelig at arbejde med, hvorimod salt gør mig hundetræt i armene. Jeg kan mærke olien som udslag på ønskekvisten - den går først 150 omgange den ene vej, så 150 omgange den anden vej, forklarer Hans Uhre. Han har brugt ønskekvisten under rejser i bl. a. USA, Tyskland, Holland og Norden, men de senere år har Hans Uhre interesseret sig særlig for området omkring Mariager Fjord, hvor han mener, der findes et overordentligt stort oliefelt i undergrunden. - Jeg vil anslå, der er for adskillige milliarder kroner olie. Det er et oliefelt på størrelse med Ekofisk i Nordsøen. Ingen i det her land behøver at fryse de første 100 år, hvis man udnytter olien der, lyder det fra Hans Uhre, der begyndte at søge efter olie under energikrisen i 1973. Han har ikke gode erfaringer med at få overbevist oliekonsortierne om, at de skal bore i det områder, han udpeger. For år tilbage var det i Rold Skovområdet, at Hans Uhre påviste olie med sin ønskekvist, men det har ikke ført til nogen oliejagt der. Olie ved Fyrkat Efter mange registreringer i marken mener Hans Uhre at kunne påvise, at der findes et stort sammenhængende oliefelt ved Mariager Fjord. Fra Kvols vest for Klejtrup til Sødring ved Kattegat. - Et af de allerbedste oliefelter findes ved Fyrkat, nær den sti, der går fra Fyrkat til Thostrup Hougaard. Det er dog kun 800 meter bredt, så hvis man går i gang med at bore dér, skal man være sikker på, at boret går lige ned, lyder Hans Uhres råd. Et andet godt sted at bore er ifølge ønskekvistmanden ved Sdr. Onsild Stationsby nær Hobro. Hans Uhre indvilliger i at vise NORDJYSKEs journalist, hvordan ønskekvisten virker i praksis, når han sidder som passager i en bil. Da vi kører ud af Sdr. Onsild Stationsby i retning mod sydvest giver ståltrådsaggregatet i Hans Uhres hænder kraftige udslag kort tid efter, at vi har passeret Skals Å. Far var også vandfinder Hans Uhres evne til at vise vand arvede han fra sin far. For det var vand, det hele startede med. Hans Uhre er vokset op i Sdr. Omme i Jylland, hvor faderen havde en vandmølle. - Min far var fantastisk dygtig til at finde vand. Vi var 11 søskende, og min søster viste vand som min far. Men ingen af mine to drenge har arvet den evne, fortæller Hans Uhre. Spørgsmålet er, hvordan det kan gå til, at en mand som Hans Uhre efter eget udsagn modtager impulser fra vand, olie, salt og brunkul i undergrunden. Selv siger han, at han ikke har forstand på det. Men hans gæt er, at det er en slags magnetisme, der påvirker ham. I sit lange liv har Hans Uhre mødt mange, der har afvist hans evner med ønskekvisten som det rene pladder. Men en af dem, der tror på ham, er Uggi Engel. Han testede Hans Uhres evner med ønskekvisten i begyndelsen af 1980'erne, og han har skrevet om Hans Uhre og olieefterforskringen i Nordjylland i det populærgeologiske tidsskrift Varv. "En ærlig mand" Uggi Engel er uddannet jurist og har tidligere været leder af A.P. Møllers juridiske afdeling for olie- og gasspørgsmål. I årene fra 1983-85 var han direktør for Dansk Efterforsknings Kompagni. - Hans Uhre er en ærlig mand, og jeg har selv testet ham i Tyskland på steder, var der var olie og ved tørre boringer. Det var blindtest, hvor Hans Uhre havde bind for øjnene. Hans udsagn var rimeligt korrekte, siger Uggi Engel, der er overbevist om, at der findes olie- og gasreserver i Nordjylland - og andre steder i landet. Frugtesløs oliejagt For tiden er der kun to koncessioner til olieefterforskninger på land i Danmark. Ingen af dem berører landområder i Nordjylland. Den ene koncession omhandler en del af Nordsjælland, den anden en del af Djursland. Man har søgt efter olie på land i Danmark siden 1950'erne. Ved Løgumkloster er der fundet "sort guld", men ikke i en mængde, der er værd at udnytte. Koncessioner til at lede efter olie på land gives efter en "åben dør-politik", hvor konsortierne kan søge Energistyrelsen, når de har lyst. Modsat koncessioner i Nordsøen, der er i udbud. Hvis et firma vil prøve lykken i Mariager Fjord-området, skal det søge Energistyrelsen. Men boringer er kostbare. De står typisk i 30-40 millioner kroner.