Mange åbningsroser til Vikingbanke

Gaveregn og stor tilfredshed med Vikingebanke-byggeriet ved den officielleindvielse

HIRTSHALS:Det var lutter lovsange, der blev sunget fredag eftermiddag, da Hirtshals Kommune officielty indviede det nye byggeri Vikingebanke med dets 24 plejeboliger samt et bofællesskab med plads til ialt seks selvhjulpne beboere med psykiske vanskeligheder. Af talerne fremgik det at plejehjemsdelen havde været endog mange år undervejs, men ikke desto mindre var tilfredsheden stor nu, da man ved selvsyn kunne se hvor herligt og funktionelt et byggeri, det er blevet. Beboerne i såvel bofællesskabet som på plejeafsnittet er for længst flyttet ind. Hos begge grupper kunne fornemmedes en udbredt tilfredshed med det nye. - Resultatet er et fantastisk flot byggeri med en unik placering. En så atypisk vendelbofacon benyttede socialudvalgsformand Arne Jensen (UP) sig af til at beskrive byggriet. Han rettede en stor tak til arkitekt, ingeniør og ikke mindst håndværkere for deres indsats. Borgmester Knud Størup (UP) talte bl.a. om at skue frem i tiden til f.eks. 2013. På Rådhuset tumler man nemlig med noget, man kalder Vision 2013. - Det her har været næsten syv år undervejs, så år 2013 ligger ikke så langt ude, mente han. Også han udtrykte sin begejstring for byggeriet og takkede alle involverede. - Jeg vil slutte med at ønske os allesammen tillykke og udtrykke håb om, at ikke bare de nuværende beboere, men også de kommende må få glæde af byggeriet. Tidligere formand for Ældrerådet Ruth Nabe-Nielsen takkede for at, hun måtte være med. Glædede sig over, at borgmesteren havde benævnt det som et plejehjem. - Jeg kan ikke rigtig med ordet ældrecenter. Derimod synes jeg plejehjem er et godt ord, så tillykke med plejehjem nummer fem i kommunen, sagde hun. Agnethe Jepsen, den fremmeste forkæmper for, at Hirtshals skulle bygge nye plejeboliger, var naturligvis glad og tilfreds. - Orla og jeg har bestemt, at vi vil give en udsmykning, og hvad var mere naturligt end at opsøge vor lokale stenhugger Stinne Teglhus, sagde Agnethe Jepsen. Derefter afsløredes en stor skulptur på arealet mellem de to nye bygninger. En 10 ton rå sten fra Falkenberg .I stenen havde Stinne Teglhus på vanlig præcis måde hugget en søstjerne, en torsk, en helleflynder og 12 sild ud. - Nu skulle der gerne komme vand, udbrød Stinne Teglhus, da pressenningen faldt. Og vupti fra en dysse godt skjult i toppen af den store sten rislede vandværksvand nu ned over den store sten. Det nye center modtog mange gaver. Bl.a. tre flotte malerier, skænket af Minna Nielsen og Bodil Jensen. Pengene til kunstværket stammer fra det overskud, salget af deres fiskekogebog, første gang udgivet i 1989 og nu solgt i mere end 16.500 eksemplarer, har givet. - Et overskud vi fra begyndelsen havde bestemt skulle gå til almennyttige formål, sagde Bodil Jensen ved afsløringen af et maleri af Ove Ødegaard.