Socialforsorg

Mange ældre tør ikke klage

Fremtidens ældre stiller helt andre krav, forudser Klagerådet

SKAGEN KOMMUNE: Den første onsdag i hver måned - næste gang i morgen - sidder et par medlemmer af Ældrerådet og Klagerådet i et lokale på Ankermedet Dagcenter. De er klar til at lytte til ældre, der har problemer med det offentlige og tage imod egentlige klager. Men som regel må de sidde helt alene, og så går tiden selvfølgelig med snak på kryds og tværs om ældre og deres vilkår i Skagen Kommune. Klagerne fra de ældre vælter ikke ind. Tre skriftlige klager blev det til sidste år. De handlede om, at det er svært at få tildelt et kaldeapparat og for lidt rengøring. - Vi ved jo godt, at det handler om penge. Men alligevel: Trekvart times rengøring hver anden uge. Det er utilfredsstillende, ligesom de mange skiftende hjemmehjælpere giver frustrationer på begge sider, siger de to repræsentanter, vi træffer i den månedlige træffetid. Det er Kirsten Dreyer, der er formand for Klagerådet og Else Olsen fra Klagerådet. Begge sidder desuden i Ældrerådet. De fortæller, at en Klageråds-beslutning går videre til social- og sundhedsudvalget. Hvis klageren ikke får noget igennem ad denne vej, har den ældre mulighed for at sende klagen videre til det sociale nævn. - Desværre kan vi somme tider komme til at føle os hjælpeløse, især på grund af politiske beslutninger. Men det må endelig ikke afholde de ældre fra at henvende sig til os, hvis de har problemer. Klagerådet holder møde efter behov. For eksempel behandlede man en sag kort tid før jul. Denne sag kunne af en eller anden årsag ikke nå at blive behandlet på udvalgets møde i januar. - Derfor når en sådan sag ikke til politisk behandling før i februar, hvilket vi ikke finder acceptabelt. Kirsten Dreyer og Else Olsen understreger, at ofte kan en sag ordnes uden at der behøver at blive skrevet en egentlig klage. - Vi kan være med til at skabe en afklaring eller en forståelse, at ordne en sag i mindelighed, inden den bliver til en konflikt. Mange ældre er nervøse og ved ikke, hvor de skal henvende sig. Vi kan hjælpe med at kontakte de rigtige personer. Else Olsen er ikke i tvivl om. at antallet af klager vil stige i de kommende år. - De ældre vil fremover stille flere krav. De er mere bevidste om deres rettigheder. De ældre har hidtil været meget tålmodige, men jeg tror, at de begynder at vågne op. De ældre vil behandles mere individuelt, siger Else Olsen. Nu om dage er det oftest de pårørende der klager, for eksempel på forældres vegne. De ældre selv undskylder hjemmehjælperne: Jamen, de har så travlt. De er så søde. - Og så er mange bange for, at det går ud over dem selv, hvis de klager, men det sker under ingen omstændigheder, mener de to ældre-repræsentanter. - Så når der er så få klager, skal man ikke tro, at det er fordi alt fungerer perfekt i de ældres hjem, mener Else Olsen.