Mange ældre vil hellere bo hver for sig

AALBORG: Det er langt fra sådan, at alle de ægtepar, der flytter på plejehjem samtidig, ønsker at komme til at fortsætte samlivet i en fælles lejlighed. Rigtig mange vælger faktisk at få hver sin bolig lige i nærheden af hinanden. - Det er hårdt arbejde at bo sammen med en dement ægtefælle, fastslår plejehjemsleder Tina Møller, Birkebo. - Bor de sammen, så dækker den raske over den svage. Man passer på hinanden. Vi har to ægtepar på plejehjemmet, som hver især bor i en fælles lejlighed. I begge tilfælde er det konen, der er dement. Mændene har været vant til at være årvågne alle døgnets 24 timer. Men vi kan heldigvis se, at de slipper mere og mere, efterhånden som de finder ud af, at vi passer godt på deres ægtefæller, siger hun. Et tredje ægtepar på Birkebo bor hver for sig, idet den ene bor på demensafdelingen, mens den anden bor i en af de andre lejligheder i samme hus. Sådan er der mange, der indretter sig. Ifølge Niels Tikjøb Olsen, direktør i ældre- og handicapforvaltningen, har der aldrig været meget rift om de ægtefælleboliger, kommunen har. Tilbuddet har eksisteret i mange år, men det er dog ikke altid, der er en ledig lejlighed. Nogle af de store lejligheder beboes af enlige, som oprindeligt flyttede ind sammen med en ægtefælle, men så er blevet boende efter ægtefællens død. I øjeblikket har kommunen otte plejehjemsboliger, der er indrettet til at ægtepar kan bo der sammen. - Det mest almindelige er, at ægtepar lejer to separate lejligheder. Det kan være lige ved siden af hinanden på plejehjemmet, eller det kan være den svageste, der flytter på plejehjem, og den anden flytter ind i en bolig med kald lige i nærheden. Så kan de være sammen hver dag, men den raske ægtefælle undgår at blive forstyrret om natten af den anden, som måske skal have pleje eller er meget urolig, siger Niels Tikjøb Olsen. Han mener, at spørgsmålet om, hvorvidt ældre kan følges ad på plejehjem, har fyldt rigeligt meget i den offentlige debat. - For tre år siden blev det indført ved lov, at raske ældre har ret til at få en plejehjemsplads sammen med deres svage ægtefælle. Men det tilbud har vi haft i Aalborg længe inden. Måske ikke for ti år siden, da der var kæmpe ventelister. Men i de sidste otte år har vi i hvert fald kørt med en lempelig praksis, siger han. is