Brønderslev

Mange aktiviteter på Kornumgaard

BRØNDERSLEV:Der er masser af aktiviteter på Plejehjemmet Kornumgaard i Brønderslev, og det skyldes ikke mindst Kornumgaards Venner. På generalforsamlingen hos vennerne oplyste formand Gudrun Thomsen, at der er stor aktivitet. Forstander Børge Ambrosius takkede for foreningens indsats i årets løb. Han fremhævede specielt beboernes glæde over at modtage en lille hilsen fra vennekredsen i anledning af fødselsdage. Tage Thomsen glædede sig over den positive stemning, der er i bestyrelsen, der sammen med kredsens hjælpere går til opgaverne med godt humør. Gudrun Thomsen sagde, at uden de mange hjælpere, kunne det ikke lade sig gøre at gennemføre aktiviteterne. Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: Formand Gudrun Thomsen, næstformand Signe Pedersen, kasserer Jytte Jensen, sekretær Ester Christensen og menigt medlem Tove Yssing. Tove Yssing og Ester Christensen modtog genvalg. I april sker der også en masse. På mandag kommer seniordanserne. Det er Aase Henningsen, der leder dansen. Der er onsdag 16. april banko.