Mange andre muligheder end juleaften

Hvornår har du sidst fået luft under vingerne? Måske prøvede du elastiskspring. Men det gik mest nedad. Livet er som et elastikspring, det går mest nedad, hvis vi glemmer vingerne.

Sjælens vinger kan løfte os langt højere end vi aner. Julens evangelium fortæller os, at Gud kom ned, for at vi kan flyve op. År 1600 ankom hvalfangerskibe til en lille ø i det indiske ø. De fandt store fede fugle med små forkrøblede vinger, som var let fangst. Allerede 1680 var den sidste dronte slagtet. I dag ved vi knap hvordan de så ud, men vi husker dem fordi de havde glemt at bruge deres vinger. End ikke den mindste gren kunne de hoppe op på. Har du det på samme vis? Dagligdagene ens og let kedelige, fordi du glemte at flyve lidt højere op. Alt blev set nedefra. Men til jul flyver stadig flere. På få år er kirkegangen på landsbasis vokset fra 16 til 21 pct. Vi har alene i vor kirke otte gudstjenester den dag. Mange går skuffede hjem. For dem blev den ene årlige flyvetur en fiasko. Men hvad med de andre dage? Jeg kan garantere, at der er mange gode muligheder: Familiegudstjenester for familier med børn mange steder, meditationsgudstjenester med levende lys og uden prædiken. Tider med barneskrål og tider med total stilhed. Også du kan finde den vind, der griber dine vinger så du kan mærke du er en ørn og ikke en forsvarsløs dronte, der lader sig slagte, fordi du glemt at flyve. God Jul: En frelser er født os. Han er født for dig! Hans navn er Underfuld rådgiver. Lyt i det stille, så vil måske også dine vinger vokse?