Mange arbejdspladser i silo

Entreprenør går efter lokale underleverandører

FREDERIKSHAVN:Ombygningen af den 55 meter høje tidligere kornsilo på havnen til moderne erhvervshus vil forventet skabe travlhed også i lokale byggefirmaer. - Hvem underleverandørerne bliver, ved vi ikke endnu, men hovedentreprenøren Pihl & Søn, Vejle, forhandler hovedsageligt med lokale virksomheder, oplyser direktør i Frederikshavn Maritime Erhvervspark samt Fonden Kattegat Silo, Kaj Christiansen. Det omfattende arbejde med at skabe det massive silobyggeri om til mere luftige lokaler er netop gået i gang. I denne uge har seks ansatte fra nedbrydningsfirmaet Kingo Karlsen A/S, Silkeborg, taget fat på første del af byggeopgaven: Nedrivning af den gamle varemodtagelse og mellembygningen vest for siloen, så der kan blive plads til at komme frem til selve siloen med arbejdsmaskinerne. Efter nytår sættes 20 mand fra samme firma ind på arbejdet med nedbrydning af de enorme mængder beton i de indvendige silovægge, og der anlægges skurplads til håndværkerne og opmagasineringsplads for den beton, der brydes ned. 8500 ton beton - Beregningerne går på ikke færre end 8500 ton beton, der skal nedbrydes, svarende til 400-500 lastvognslæs, siger Kaj Christiansen. De store mængder beton, der fjernes, bliver efterfølgende granuleret og kan genbruges til eksempelvis vejbyggeri. Nedbrydningen af silokamrenes vægge starter oppefra og ned efter en plan, der opdeler siloen i fem sektioner. Når betonen i en sektion er skåret ned, lægges der af hensyn til stabiliteten af bygningen præfabrikerede dæk ind til de nye etage-adskillelser, og herefter gentages øvelsen med nedbrydning af silovægge og opbygning af etageadskillelser i de øvrige sektioner. Kaj Christiansen vurderer, at der nok vil gå tre-fire måneder med dette arbejde, hvorefter de følgende horder af håndværkere kan komme til. Efter den lagte tidsplan vil indflytning i byggeriet kunne ske i april 2006. Hovedentreprenøren står som tidligere omtalt også bag spektakulære byggerier som Københavns ny opera på Holmen og shoppingcentret Fields i Ørestaden.