Skolevæsen

Mange børn men for lidt plads og kroner i kassen

Forældre mener, at ny institution i 2004 med plads til 40 børn er for kortsiget en løsning

DRONNINGLUND:Fem politikere var på rollelisten, da Forældregruppen Mod Midlertidige Løsninger (FMML) bød på et borgermøde onsdag aften i filmlokalet på Dronninglund Skole. 50 borgere var mødt spørgelystne op i den lille biograf, fordi de synes, det har været lidt af en gyser at være forældre og vidne til udviklingen på daginstitutionsområdet i de seneste måneder. Politikerne har som bekendt etableret to udflyttergrupper fra Himmelblå og Nord, og der er enighed om, at der skal bygges et fritidshjem med plads til 40 børn ved Dronninglund Skole i 2004 - et byggeri - der også skal være med til at løse lokaleproblemerne på Dronninglund Skole. Selvom dette er et faktum, så var forvirringen stor blandt forældrene. Hver af politikerne fik fem minutter til et oplæg. Borgmester Mikael Kitgaard (V) kunne bl.a. fortælle, at han havde besøgt udflytterbørnene, og han mente, at det var sundt for børnene at få naturoplevelserne i Storskovlejren og spejdercentret ved Thorup. Benny Karlsen (SF) lagde i løbet af aftenen ikke skjul på, at han ønsker sig en permanent skovbørnehave et sted i kommunen. En borger spurgte Mikael Klitgaard (V) om, hvad en god dag for et barn i daginstitutionen er. - Jeg tror man skal spørge børnene efter, hvordan deres dag skal være i stedet for at spørge mig, svarede borgmesteren. Bendt Danielsen (Borgerlisten) havde også et bud. - Det er en dag, hvor der er alsidige muligheder og en plan for, hvad man skal, så det er trygt for barnet. En borger ville høre, om politikerne havde tænkt sig at sørge for, at der blev tætte skodder mellem skole og fritidshjem, så børnene oplevede, at de havde fri. - Du har helt ret i, at der skal være skillelinje i, hvornår man er i skole, og hvornår man har fri, svarede borgmesteren. Jens Peter Bregnballe fra FMML, ville vide, hvad politikerne har tænkt sig gøre på vedligeholdelsesområdet, hvor institutionerne trænger. Han nævnte bl.a. ledninger, der hænger ud af væggen. Mikael Klitgaard svarede, at kommunen er trængt økonomisk, men at ting som ledninger ud af væggen simpelthen skal repareres, hvilket Benny Karlsen (SF) bakkede op op. Bendt Danielsen (Borgerlisten) sagde lige ud, at der er afsat for få penge til vedligeholdelse. En borger i salen ville gerne have politikerne til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø til glæde for børn og pædagoger. Byrådet vedtog på det seneste byrådsmøde mål for dagtilbud i Dronninglund Kommune, som Bendt Danielsen (Borgerlisten) henviste til. Eskild Sloth Andersen (S) sagde. - Det er klart, at det psykiske arbejdsmiljø ikke er ordenligt, hvis de fysiske rammer ikke er i orden. En bekymret borger ville høre, om Børnehus Syd var lukningstruet. - Hvis den er det, så ved jeg det ikke, lød svaret fra Eskild Sloth Andersen, der sidder i børne- og kulturudvalget. SFO på vej? Mange forældre borede i, hvor stort sammenspillet med mellem den nye institution og skolen bliver, nogle frygtede en skolefritidsordning var på vej. Og de undrede sig over, at pædagoger og forældrebestyrelser endnu ikke er blevet hørt i sagen, mens Dronninglund Skole har været til møde med forvaltningen omkring det oplæg med forslag til pladsbehov, arkitekt og ingeniør, som børne- og kulturudvalget skal komme med 8. oktober. - Jeg synes, det lyder som om, vi bliver syltet endnu engang, lød det fra salen. Ingen af politikerne kunne give et klart svar, men Eskild Sloth Andersen lovede at tage kontakt til forvaltningen. En pædagog fra Børnehus Syd var meget utilfreds med det store tidspres, pædagogerne blev lagt under i forbindelse med udflyttergrupperne. - Det er tæt ved det, som man kalder en menneskelig svinestreg sagde hun. Politikerne erkendte da også, at de havde sovet i timen og at planlægningen ikke havde været optimal. Peer Thisted (S) sagde, at det ikke må ske en gang til. Forældrene fik også svaret, at udflyttergrupperne skal fungere indtil den nye institution står klar. Forældrene ville vide om, det stadig er muligt med en skovbørnehave på trods af byggeriet af den nye institution. Og her var politikerne ikke afvisende. Peer Thisted (S) pegede på, at det kræver samarbejde mellem institutionerne. I Hjallerup har man undersøgt at købe en bus og en båd sammen, der kan bruges til naturoplevelser. Kortsigtet løsning? - Sammen kan vi næsten det hele, men det kan være svært for den enkelte at gøre det, sagde han. En forælder mente, at politikernes plan med den nye institution er kortsigtet, fordi institutionerne er booket 100 procent op, og den nye institution kun rummer plads til de 40 børn, der i øjeblikket er i udflyttergrupperne. - Er det ikke skørt at bygge, når vi kun når ned til 100 procent, lød det. - Der peger du på et problem. Vi løser ikke noget ved det her, hvis der ikke sker noget andet om to år, sagde Benny Karlsen (SF). Mikael Klitgaard (V) understregde, at kommunen ikke har meget råderum, og at der kun er en vis pose penge at give af, og at der også er andre områder, der trænger. Borgmesteren kom til forsamlingens jubel ved en fejl til at sige, at man måtte til at lave færre børn, men selvom det er en billig løsning, er det næppe noget politikerne får nogen indflydelse på.