Mange børn og unge vejer for lidt

Næsten lige så mange børn er undervægtige som overvægtige, men det er ikke nødvendigvis et problem, mener psykolog

KØBENHAVN:Der er stilles ofte skarpt på de børn, der har problemer med overvægt. Men næsten lige så mange børn vejer for lidt. Sundhedsstyrelsens tal fra 2003 viser:

  • 82 procent af de 11-15-årige drenge og piger havde en normal vægt, otte procent var undervægtige, mens ti procent var overvægtige.
  • En lidt større andel drenge end piger i 11-15-årsalderen er overvægtige, mens en tilsvarende større andel piger end drenge er undervægtig.
  • Blandt drenge stiger andelen af overvægtige med stigende alder, mens der blandt pigerne er en markant stigning i andelen af undervægtige op til 14-årsalderen. Chefpsykolog Sven Thomsen fra PPR i Aalborg Kommune mener, at man skal passe på med at gøre det til et problem, at børn vejer for lidt. - Der har alle dage været børn, der er lange og tynde. Der er noget galt, hvis vi definerer alle tynde børn som undervægtige, mener han. - Omvendt så er der teenagebørn der holder sig kunstigt tynde. Børn - især piger - med model-drømme eller Stjerne for en aften-drømme, tilføjer han. Sven Thomsen frygter, at den voldsomme fokusering, vi har på hvad vi vejer, kan betyde, at nogle børn bliver overfokuserede på deres egen vægt. Drenge mere tilfredse med deres vægt end piger Sundhedsstyrelsens undersøgelse viser, at drenge gennemgående er mere tilfredse med deres vægt end piger. Uanset alder er tre ud af fire 11-15-årige drenge tilfredse med det, de vejer. Blandt pigerne falder andelen, der er tilfredse med deres vægt, med alderen. Blandt de 11-årige piger er 58 procent tilfredse med deres vægt, mens det gælder for 44 procent af de 15-årige piger. Cirka hver tiende 11-15-årige dreng med normal vægt synes, at de vejer for meget, mens dette gælder for cirka hver tredje pige. Andelen af piger med normal vægt, der synes de vejer for meget, stiger markant fra 11- til 13-årsalderen.