EMNER

Mange børn vokser op med druk

Næsten 1500 børn i Hjørring Kommune har forældre, der drikker. Kommunen vil nu skærpe fokus på at støtte dem.

Den danske film "Bænken" handlede om problemstillingen, når en i familien er alkoholmisbruger. Pr-foto

Den danske film "Bænken" handlede om problemstillingen, når en i familien er alkoholmisbruger. Pr-foto

Børn af forældre eller en forælder, der drikker, lader sig ikke let tælle og registrere. De er ofte gode til at skjule problemerne. Men ud fra landstal kan man forsigtigt anslå, at 1470 børn i Hjørring Kommune har en mor og/eller en far, der har et alkoholproblem. Det svarer til ca. to i hver skoleklasse. - Vi var alle overraskede over, at det tal var så højt, siger formand for børne- og undervisningsudvalget Viggo Bilde (UP), der sammen med nogle kolleger har været på en camp i DR-byen omkring emnet, hvor Sundhedsstyrelsen deltog. Campen er en del af en landsdækkende kampagne ved navn "Når far og mor drikker", som DR og Sundhedsstyrelsen har søsat med det formål at forbedre indsatsen overfor børnene. Den bold har Hjørring Kommune grebet, og i projektet i Hjørring indgår en række fagpersoner, bl.a. fra sundhedsplejen, Region Nordjyllands Misbrugscenter og fra Hjørring Kommune. - Vi vil gerne skærpe opmærksomheden om emnet, så vi kan hjælpe nogle flere børn, siger Viggo Bilde. Nyt tiltag I Hjørring er teamet omkring projektet derfor i gang med at opbygge nogle nye ting, som skal hjælpe med at få øje på børnene og give dem hjælp så tidligt som muligt. Et af initiativerne er et samarbejde med de praktiserende læger. - Vi skal have nogle møder med dem og se, om vi kan lave noget samarbejde. De møder også forældre med alkoholproblemer, siger Viggo Bilde. Et andet tiltag er, at lærerne på skolerne skal klædes bedre på til at hjælpe børnene. Og at skoleledelserne skal have skærpet fokus på området. - Der er brug for uddannelse til den nødvendige, men svære samtale med forældrene, siger Viggo Bilde. Også dagplejerne og daginstitutionerne skal lære mere om, hvordan man spotter problemerne og tackler dem, for de er nogle af de første, der har kontakt med familien. Der er i forvejen en ordning, hvor der er uddannet nøglepersoner på området på kommunens skoler, men planen er, at der skal uddannes flere, som kan gøre sig klogere på emnet og give deres viden videre til kollegerne. Væk fra tabu En af grundtankerne i projektet er, at det er hele familien, der har et problem. Derfor er projektet ikke afgrænset til børnene og børne- og undervisningsområdet. - Kommunen arbejder også med alkoholmisbrug i forhold til voksne. Vores fokus er barnet, men det er vigtigt, at vi alle arbejder i samme retning. Det her vedrører også andre politiske fagområder ud fra det synspunkt, at det handler om hele familien, siger projektleder på "Når far og mor drikker", John Hansen. - Tabuisering omkring alkoholmisbrug er også en rigtig stor hurdle, og vi har ikke tradition for at snakke om det. Det skal vi også arbejde med. Så vi arbejder med emnet på forskellige fronter, siger kommunens ledende sundhedsplejerske Lene Skjelbo, der er med i projektteamet. Der bliver også en stor temadag om emnet 16. september, og der er tanker om at indlede et samarbejde med Brønderslev Kommune. Endnu en idé er at holde informationsmøder for forældre og på den måde sprede mere viden om området. Kommunen har selvfølgelig allerede i dag kontakt med en del af de familier, hvor de 1470 børn bor. Med projektet håber man at nå endnu flere - men det er svært at sætte tal eller succeskriterier på. - Hver eneste barn mere, vi når, vil vi se som en succes, siger John Hansen.