Mange byggerier på vej

Der kommer for alvor til at være gang i byggebranchen i Aalborg i de kommende år.

Aalborg Kommunes teknik- og miljøudvalg sagde på sit seneste møde ja til at garantere for adskillige byggerier af ungdoms- og familieboliger. Det drejer sig om: 141 almene ungdomsboliger på Niels Bohrsvej 40, 130 al-mene ungdomsboliger på Langagervej 8, 242 almene ungdomsboliger på Sohngårdsholmsvej, renovering af tre etageejendomme i Korsgade, almene ungdomsboliger og familieboliger i Odinsgade 21, 70 almene ungdomsboliger på Poul Larsens Vej, 21 almene ungdomsboliger på Ny Kastetvej, 65 almene ungdoms- boliger på Østerbro, 28 almene familieboliger på Jørgen Berthelsensvej, 3 almene ældreboliger på Smedegårdsvej og 249 almene ungdomsboliger på Hadsundvej 184.