Aalborg

Mange cementjob er i fare

Fald i afsætning koster et stort antal job på Aalborg Portland

Frands Grex, direktør i Aalborg Portland.

Frands Grex, direktør i Aalborg Portland.

En stor andel af de 590 ansatte på Aalborg Portland står til at miste jobbet som følge af et drastisk fald i afsætningen af cement. Direktør Frands Grex ønsker ikke på nuværende tidspunkt at sætte tal på antallet, men han lægger ikke skjul på, at der er tale om en kraftig reduktion af arbejdsstyrken. - Såvel det danske byggemarked som vore eksportmarkeder er under pres, og derfor er vi nødt til at tilpasse produktionskapaciteten og dermed vores medarbejderstab, siger Frands Grex. Han fortæller, at tre af fabrikkens cementovne svarende til 25 procent af kapaciteten er lukket ned på ubestemt tid. Tilbage er fire ovne i drift. Hvorvidt de fortsat vil være det, afhænger ifølge Frands Grex helt af salget af cement, der specielt i de sidste måneder af 2008 faldt drastisk efter en mindre afmatning fra 2007 og frem. - Som konsekvens af afmatningen i begyndelsen af 2008 nedlagde vi i maj sidste år 60 stillinger, men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt, siger direktøren, der forventer, at den nuværende markedssituation fortsætter igennem 2009. - Det er klart, det giver nogle konsekvenser over hele virksomheden, siger direktøren og udtrykker håb om, at den igangværende krise bliver kortvarig. - Vi kan kun håbe på, at nogle af de initiativer, som er i gang fra politisk hold, vil få positiv betydning for byggeriet, tilføjer han. Forhandlingerne med de faglige organisationer vil finde sted i denne og næste uge, hvorefter afskedigelserne vil blive effektueret inden udgangen af januar.