Lokalpolitik

mange emner med i udviklingsplan

{ Den regionale udviklingsplan, som regionen står i spidsen for, kommer til at indeholde en række emner, der har betydning for udviklingen. Emnerne er erhverv, beskæftigelse, bosætning, offentlig service, uddannelse, kultur, infrastruktur og natur og miljø. { Planen skal være en overordnet strategi for udviklingen i Nordjylland. Målet er at fremme vækst og bæredygtig udvikling. Det et år siden, at de første skridt mod udarbejdelse af planen blev taget. En række temagrupper er i gang med at komme med idéer. Inden nytår skal regionsrådet godkende et forslag til en udviklingsplan, som i begyndelsen af 2008 kommer ud i offentlighedsfase. Til foråret skal regionsrådet så godkende den endelige plan. { I forbindelse med udarbejdelsen af planen er der nedsat en administrativ styregruppe, der bl.a. består af embedsmænd udpeget af regionen, kommunerne og vækstforum. Ud over det er der en politisk styregruppe. I den sidder flere borgmestre samt en håndfuld regionspolitikere, ligesom vækstforum har udpeget repræsentanter.