Mange er bådeblinde og døve

Socialminister Eva Kjær Hansen kom til at sige højt, hvad de fleste venstrefolk tænker: At det er godt med noget mere ulighed.

Derfor blev hun straks kaldt til orden af sin chef statsminister Anders Fogh Rasmussen. Hendes udtalelse ødelægger nemlig det glansbillede af Venstres "sociale" sindelag, som Fogh prøver at pådutte vælgerne. Ganske vist har han selv ikke blot sagt, men også skrevet det samme i sin bog Minimalstaten og godt nok rev Poul Nyrup en del sider ud af Foghs bog i en valgduel i TV for fire år siden, men holdningen har overlevet i Foghs hovede. I de sidste fire år har enhver kunnet se, hvordan Venstres politik øger uligheden. Prisudviklingen i jord og fast ejendom gavner ejerne, men ikke lejerne. Mere ulighed. Ejerne af de dyreste ejendomme får skattelettelser på op til 35.000 kr., mens der skæres ned i boligsikringen for lejere. Mere ulighed. Virksomhedsbeskatningen lempes og kontanthjælpen sænkes. Mere ulighed. Skatteloft til gavn for de største indtægter. Mere ulighed. Listen er uendelig. Derfor kar Eva Kjær Hansen fuldstændig ret, og Fogh har uret. Venstre ønsker mere ulighed. Det samme gør deres to dikkende lammehaler, Konservative og Dansk Folkeparti, ellers ville de ikke følge Foghs ulighedspolitik i tykt og tyndt. Foghs store held er, at mange lønmodtagere er både blinde og døve, siden de ikke kan gennemskue hans løgne. Man må endnu engang sande det gamle ord: Verden vil bedrages.