Skadedyrsbekæmpelse

Mange flere rotter i danske byer

Rotterne stortrives i de danske byer. Der har i de sidste ti år været langt flere anmeldelser af rotter end i tidligere tiårsperioder, viser en ny rapport fra By- og Landskabsstyrelsen.

Rotterne stortrives i de danske byer. Alene i Aalborg Kommune er antallet af anmeldelser om rotter i kloaker steget med næsten 700 procent på et år. Arkivfoto: Scanpix

Rotterne stortrives i de danske byer. Alene i Aalborg Kommune er antallet af anmeldelser om rotter i kloaker steget med næsten 700 procent på et år. Arkivfoto: Scanpix

- Det ser ud til, at rotterne hvert tiende år pludselig formerer sig eksplosivt, og at de derefter går tilbage igen år for år. Det kan imidlertid ikke forklare, at der de sidste ti år i gennemsnit har været næsten 30 procent flere anmeldelser end det foregående årti, forklarer rottekonsulent i By- og Landskabsstyrelsen, Peter Weile. Han mener, at vi kan forvente naturligt store rotteår i 2008 og 2009. Rapporten viser, at kommunernes budgetter de senere år har haltet langt efter lønudviklingen i de private firmaer, der typisk tager sig af rottebekæmpelsen. Det har ramt indsatsen mod rotter, selvom beløbene i kroner og øre viser en svag stigning. Rapporten viser desuden en stor spredning i kommunernes investeringer - helt fra 53 kroner til halvanden krone per indbygger. - Meget tyder på, at besparelser i kommunernes budgetter, og en deraf forringet indsats, er en del af årsagen til den store stigning. Men det største problem er formodentlig husejernes egne stikledninger til kloaknettet. Man bør kigge i sin samlebrønd to gange om året for at se, om kloakken er i orden. En udvidet rørskadeforsikring er også en rigtig god idé, siger Peter Weile. /ritzau/