Mange fordele ved at være få

De studerende kan ikke genkende det negative billede af deres skole]

AALBORG:Søndag formiddag i Aalborgs vestby. Endnu er der stille i gården mellem de nedslidte skolebygninger, der huser Nordjysk Musikkonservatorium. Men inden længe vil den gamle skolegård genlyde af paukeslag, marimbaklange og trommebanken. Selv om det er søndag, og det meste af skolen ligger øde hen, er Thomas Olufsen og Thomas Møller ved at gøre klar til at blive undervist. Deres slagtøjslærer kommer hele vejen fra København til deres ugentlige seance, og så er det med at være parat – søndag eller ej. Søndag eller ej - hjemme i lejligheden i Nørresundby står Line Jensen tidligt op, for der skal øves på tværfløjten. Træning, træning, træning. Det er det eneste, der tæller, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at blive til noget i den klassiske musikverden. Senere på dagen, som de sidder der i skolens mennesketomme kantine, udgør de tre unge mennesker tilsammen knap halvdelen af Nordjysk Musikkonservatoriums studerende på orkesterinstrumenter. Siden konservatoriet i 1995 blev tvunget til at nedlægge orkesteruddannelserne, der uddannede klassiske musikere til landets symfoniorkestre og kammerensembler og erstatte den med en musiklærer-uddannelse, hvor der også undervises i pædagogik, er det kun gået én vej for antallet af studerende – nedad. I dette skoleår er de blot otte. To fløjter, en obo, en fagot, en basun og tre slagtøjsspillere. For ti år siden var de næsten tre gange så mange. Ingen kø til øverum Men for de studerende er der helt klare fordele ved at være få. Det er let at få et øvelokale. - Og fordi vi er så få, har lærerne altid tid til os, forklarer Line Jensen. Thomas Olufsen samtykker: - En undervisningstime er meget sjældent bare en enkelt time. Læreren bliver, til vi er færdige. Jeg har for eksempel aldrig set en lærer, der kigger på sit ur, fortæller han. De to slagtøjsstuderendes lærer kommer som nævnt fra København og er tilknyttet Nordjysk Musikkonservatorium udelukkende for at undervise de to. Det skaber et helt unikt forhold lærer og studerende imellem, mener Thomas Olufsen. Mens de tre, der som de fleste studerende på konservatoriet er fra det nordlige Jylland, alle er glade for at gå der, peger de dog også på problemer, der er opstået på grund af, at de er så få orkestermusikere. Navnlig når det gælder sammenspil, mangler der en del i forhold til de store konservatorier. - De studerende ved de store konservatorier får noget erfaring med ensemblespil, som vi går glip af, siger Thomas Olufsen, men han afviser, at han og hans medstuderende får en dårligere uddannelse end deres kolleger i Århus og København. - Sammenspil kan man jo altid lære. Her lærer vi at blive musikere, siger han. Musiklærerskole Da Aalborg-konservatoriets musikerlinie forsvandt, var det en del af en større plan fra Folketingets side. Mens de store konservatorier i Århus og København skulle uddanne ”rene” musikere, skulle landets øvrige skoler uddanne musiklærere – altså musikere, der også får undervisning i pædagogik og dermed kan fungere som lærere på musikskoler, aftenskoler og konservatorier. - Det der med at blive musiklærer skræmmer da også mig en gang imellem, indrømmer Thomas Olufsen, der er på femte og sidste år på uddannelsen og planlægger at læse yderligere to år på et andet konservatorium i Danmark eller udlandet for at forbedre sine evner som orkestermusiker. - Jeg kan godt lide at undervise, men det skal kun være en lille del af mit arbejdsliv. Jeg vil først og fremmest være musiker. Hans slagtøjskollega, Thomas Møller, understreger, at pædagogikken og undervisningen bestemt ikke er spild af tid – tværtimod. Han mener, at man som musiker lærer meget af at undervise andre. - Man tænker meget mere over, hvad det er, man selv gør og hvorfor man gør det, når man sidder med en elev. Man lærer noget om sig selv som musiker, vurderer han. - Vi bliver jo ikke dårligere musikere, end de gør de andre steder. Vi får det pædagogiske aspekt oven i, og det er jo en fordel, siger Thomas Møller og bakkes op af Line Jensen. - Næsten alle musikere kommer til at undervise i løbet af deres karriere. Sådan er det bare, hvis man vil tjene penge og leve af musikken. Det gælder også for folk, som ikke har haft pædagogik som en del af deres uddannelse, så for os er det helt klart et plus, at vi kan noget mere end de andre.]